7. Generalisten

7. Generalisten

Den sammensatte-ekstroverte-forbruger-maniske person. Det magiskebarn.

Resume: Generalist, planlægger, optimist, kompulsiv, impulsiv,manisk, ydelsessyge Lidenskab: forslugen, begærlig, frådseri.Frygt og ønsker: at lide afsavn, af blive tilfredsstillet. Selv-opfattelse:Jeg er glad, begærlig. Ego-inflation. Planlægger altid hvadder skal gøres og er aldrig tilfreds i nuet, manipulerer med nuet,således at fremtiden bliver perfekt og lever op til idealerne. Serikke ud til at nære frygt, frygt opløses i behagelige muligheder.Forvirret skuespilleri som hindrer kontakt med følelser, kompensererved at planlægge fremtidige aktiviteter. Charmerende svindler.

Den evigt unge. Dilettantisk danse/elsker, overfladisk, eventyrsommeden gourmet-agtig tilgang til livet. Besvær med forpligtelser. Vilholde flere muligheder åbne og søger at være følelsesmæssig”høj” hele tiden. Ønsker det bedste livet kan bydepå, eventyr, højdepunkt-oplevelser. Sulten efter spændingog erfaring. Adrenalinet skal holdes flydende. Glad og stimulerende at væresammen med. Har for vane at starte flere ting, men ikke at gennemføredem. Modne 7’ere at gode til at syntetisere, gode teoretikere.

Virker ubekymrede, går folk i møde med charme og behageligheder,leg og solskin. Ser ikke bange eller angstfyldte ud. Angsten kommer ikketil udtryk, så længe den kan kanaliseres ind i visioner og planerfor fremtiden. Har narcissistiske tilbøjeligheder til at overvurdereeget værd. Søger omgang med mennesker som støtter demi deres syn på deres enestående evner. Dragningen mod højestimuleringsniveauer kan udnyttes til eskapisme, men også motiveretil intellektuel nysgerrighed og kreative undersøgelser. Søgerde nemme løsninger. Snakker sig ud af problemer. Rationaliserer sigud af vanskelige og begrænsende opgaver. Livet har uanede muligheder,der er altid noget nyt og interessant. Skal helst være i bevægelsehele tiden, holder flere muligheder åbne, og lægger mange back-upplaner. Læser man avisen, er der her straks mange tips til næsteuges aktiviteter. Dagen har mange gøremål, og midt i forskelligeprojekter er der tid til at stoppe op og undre over små pudsighedersom gør livet vidunderligt. Arbejder til det bliver kedeligt, såskiftes til noget nyt. Der er ikke tid til at blive deprimeret.

Kommer fra gode kår. Har mange behagelige minder fra barndommen.Husker – i modsætning til 6’eren – kun det bedste. Problemer med faderen,tæt på moderen, men negativ overfor moderen. Havde tidligt angstfyldteoplevelser, som kunne afværges ved at flygte ind i fantasien mangemuligheder. Gør oprør mod mandlig-autoritet. Har selv ikkeret mange penge. Skifter ofte job. Vil hellere rejse. Hippie-udsyn. Selv-centreretog narcissistisk: jeg er OK. Er selv-optaget, optaget af deres egne projekter.Uafhængig, gør hvad de vil, ofte uden hensyn til andres ønsker.Dybere personlige forbindelser undgås, fordi de binder, og erstattesmed snak, planlægning og “intellektualisering”. Har ikkebrug for “terapi”.

Finder at alle mennesker har en særlig evne, men samtidig har deselv mange evner og er derfor bedre end andre. Behøve ikke “lære”det altsammen, de kan klare sig med bare at læse noget af det, ogdet på kort tid, på grund af deres “særlige”evner. Kan på overfladen ligne punkt 3. Udviser stor energi og arbejderhårdt, hvis det interesserer dem. Konkurrenceminded, vil gerne vinde,og ser sit eget værd gennem andre øjne. Men hvor 3’eren ønskerkontrol over andre, fordi deres eget værd afhænger af andresrespekt og anseelse, og ofte binder sig til et eneste karriere-spor, har7’eren mange interessante aktiviteter kørende, ønsker ikkemagt over andre, og vil helst ikke kategoriseres efter deres arbejde. Hvor3’eren går i stykker over kritik, fordi de intet er sig selv, kunderes udmærkelser og præstationer, kan 7’eren affeje kritikved at rationaliserer lidt, tage en tur i skoven, de er overbeviste om deresegen lyse skæbne.

Bryder sig ikke om autoritære arbejdssituationer, der griber indi deres frihed. At arbejde betyder at skulle holde fast ved en en gang fastlagtplan og ikke vige fra den pga. kritik eller ubehagelige situationer – detbetyder at måtte begrænse sine muligheder. Konflikter søgesafværget ved afvæbnende charmerende snak. Arbejder bedst blandtligestillede, og vil skabe god stemning. Ved en del om alting og kan vedat tale godt for sig foregive at vide mere end de gør. Arbejder godti projekt-startfasen og de første faser, men mister lysten undervejsog har vanskeligt ved at afslutte. Holder ikke af rutiner, arbejder bedstmed afsøgning af nye ideer, skal se projektet i det store billede,skabe netværk og vise projektet udadtil ofte som deltids planlægningskonsulent.Kan godt holde fast på en interessant, men upraktisk ide. Har sværtved at sidde stille, at meditere, “tænke langsomt”, dvæleved en ide og fokuseret tænke den igennem. Monkey-mind. Analyserergrupper for magtforhold, og kendes hierarkiet kan der handles. Stor-familieog “kommune”, er sammen men venner af samme overbevisning. Seksueltkort opmærksomheds-vidde. Går efter nye opdagelser.

Sprogspil: Fortæller gode og sjove historier. Taler hurtigt.Teatralsk, impressionistisk uden større præcision.

Integration: På vej mod punkt 5 vil de begynde at indse,at den hastige løben rundt efter behageligheder, den falske fornøjelighed,bunder i flugt fra angst og smerte. Det er smerteligt at opdage et ens selvopfattelsebygger på narcisstisk overvurdering. Starter på at bidrage mereend blot at konsumere. Går dybere ind i følelser og oplevelser,frem for blot hastigt at berøre overfladen.

Desintegration: Når de bevæger sig mod punkt 1 – bliverde frustrerede, impulsive og aggressive, kan ikke kontrollere arrigskab.Med tvangstanker omkring årsagen til deres ulykke og lede. Andre påtvingesen eller anden vilkårlig orden og skal straffes. Går fra enmoden og ansvarlig entusiasme, praktisk produktivitet over grådigsøgning efter sensationer og oplevelser, hyperaktivitet, materialistiskoverforbrug, mod impulsiv og udfordrende adfærd, opfarende og hysteriskpanik.

Typisk forsvarsmekanisme: Rationalisering, dvs. man bortforklarer,idet man søger efter fornuftige forklaringer. Affektisolering – smertefuldeog følelsesmæssige belastninger kan kun diskuteres i teknisketermer. Ler gennem tårerne, smerten må ikke føles, menskubbes til side med en vits.