5. Tænkeren

Den indsigtsfulde-analytiske-ekcentriske-paranoide person. Den mystiskefilosof.

Resume: Tænkeren, videnskabsmanden, analytikeren. Excentrisk, perceptiv. Søger anonymitet og betragter fascineret livet fra et sikkert tilholdssted, men er for bange til selv at deltage. Samler viden, information for at beskyttesig og blive overvældet af omverdenen og trækker sig underpres/stress tilbage. Lidenskab: grådig efter viden. Frygt og ønsker: At blive overvældet, undgår konfrontationer – at forstås ine omgivelser. Selvopfattelse: Jeg er intelligent, analytisk. Forsvar: at skille intellekt og følelser. Forsvarsmekanisme: Isolation – flugt gennem isolering. Bange for følelser og intimitet, følelser undertrykkes, skydes ud af bevidstheden. Et forsvar der er meget svært at bryde igennem.

Intense, stærk vilje, argumenterer, stridbare, modsætter sig andres indflydelse. Fokuserede og opmærksomme. Tænker dybt og koncentreret. Kommunikerer med få og holder ideer for sig selv (komplicerede ideer!). Nihilistisk udsyn. Holder følelsesmæssig distance til andre. Beskytter privatlivet, undgår involvering. At klare sig uden virker som forsvar mod involvering, minimalistisk livsstil.

Ambivalent overfor begge forældre. Føler sig enten kval ti omsorg og moderkærlighed, eller blev brutalt svigtet. Har brug for privatrum. Boligen er opdelt i klart adskilte afdelinger. Bor flere sammen har 5’eren sit eget rum at trække sig tilbage til, gemmer sig bag studier og bøger. Undgår at skulle bruge energi på trivialiteter .Omverdenen er farlig og trænger sig på, man vil derfor hellere klare sig med mindre end at skulle risikere noget. Det giver dem en følelse af overlegenhed overfor andre som netop har og domineres af sådanne behov. Har ikke brug for andres anerkendelse. Idealiserer sig selv gennem viden om sager andre ikke ved noget om.

Samler baggrundsmateriale om en masse ting og temaer (matematik, psykologi). Ønsker at forklare og kortlægge følelser. Tiltrækkes af modeller og systemer, som forklarer universelle principper, især menneskelig interaktion og adfærd. Er samler af sjældne og værdifulde ting. Alvidende, informationer tjener som beskyttelse. Bøger virker som totems, rituelle kræfter. Er et lidenskabeligt uafhængigt menneske, non-konformistisk rebel. Men en uafhængighed der bunder i deres evne til at afskære følelser og instinkter, hvilket gør at de lever i “hjernen”.

Føler sig overbebyrdet af engagementer og andres behov. Føler tvang når man skal leve op til andres forventninger. Kan klare sig selv. Har kun brug for lidt til at kunne klare sig. Tiltrækkes ikke af rigdomme eller materielle værdier. Penge er godt fordi de kan sikre uafhængighed og giver dem tid til at dyrke interesser. Bryder sig ikke om at skulle arbejde for andre.

I selskab holder man sig som observatør, på afstand betragtes de andre interesseret. Undgår kærlige demonstrationer (som skyldes manglende kontrol), intimitet og følelser kræver garanti om fortsat uafhængighed. Følelserne kommer senere, når maner alene. Bryder sig ikke om at stå frem, lader andre om det, klarer sig fra baglinien og styrer. Har vanskeligt ved at promovere sig selv, undgår konkurrence. Enten en social udadvendt type, som spiller en eller andenrolle eller en asocial enegænger (bor i et folkevognsrugbrød). Synes “flade”, usynlige, kedelige. Taler om det der interesserer dem og glemmer helt en social komfortabel omgangstone.

Sprogspil: Afhandlingen. Skaber distance. Taler i “koder”, computer-freaks!

Trangen til privathed giver ensomhedsfølelser, de bliver udea f stand til at række ud efter andre, hvorfor de ofte står passive og ser livet passere forbi. Lidt følelsekolde og stræber efter forbindelser og bruger tiden på at analysere deres egen menneskelige situation. Har ofte forskellige venner som ikke “blandes sammen”,introduceres ikke for hinanden. Er meget sensibel, har kun ringe forsvar mod omverden og trækker sig derfor tilbage i et indre liv. Er “tilskuer” og forhindrer derigennem sig selv i at engagere sig i livet. I konflikter trækker man sig tilbage og genoplader. Det er vanskeligt at vise følelser, når der er andre til stede. Er god som rådgiver for sine venner, kan tale om følelser og adfærd uden selv at involveres. Andre kan godt være vigtige og betydningsfulde i vedkommendes liv uden at de selv er klar over det, fordi der aldrig tales om det. Følelser kommer ikke-verbalt til udtryk. Føler sig seksuelt sikker – som barn var man sikker på kærlighed og vidste derigennem at man kunne elskes.

Ønsker forudsigelighed, vil vide hvad der skal ske forud. Følersig drænet for energi når de ikke ved, hvad der forventes a fdem eller arbejdsrutiner hele tiden skifter. Trækker sig ud af autoritærkontrol, ønsker minimal overvågning. Møder med fremmede føles påtrængende og skal hurtigt afklares, hvem ønsker hvad, hvor længe? Har ikke brug for titler eller ros fra andre til motivere, men kan omvendt arbejde solidt og hårdt under et autoritærtsystem, såfremt man har frihed til at at bestemme betingelser og kontakten med andre. Kan godt være udadvendte og imødekommende, barede ved hvad det er der forventes. Er dygtige til fokusere og gennemskueproblemer. Er ofte den “kølige” tænker med overbliki kulissen, mens andre er forvirrede. Kan lide planlægning og lang-varigeprojekter, som kræver et bredt teoretisk overblik. Der er effektive når de beskyttes mod konfrontation og bruges som “strateger”og ikke operationel rutine.

Integration: Bevægelse mod punkt 8, den modne 5’er indhenter indsigt, visdom ikke længere kun viden. Har lært nok til at vejlede andre. De ved ikke alt, men ved dog mere end de fleste. Er ikke længere identificerede med deres projekter og teorier, men med mennesker og genstande i den virkelige verden, og føler derigennem sig mere sikre. Ser tingene objektivt og kan rådgive på den baggrund.

Desintegration: Når de bevæger sig mod punkt 7, er deblevet for isolerede og søger hysterisk af komme i kontakt. Den kølige tænkning svigter, de handler bevidstløst og langer ud efter tilsyneladende hindringer, og gør i processen blot endnu mere skadef or sig selv. Bliver for isolerede, hemmelighedsfulde, excentriske og mentalt ustabile, og frygtsom aggressive overfor andre, mistroiske. Taler for tåget, unødvendigt abstrakt. Virkeligheden læses for subjektivt, mister kontakt med den og ender som skizofrene tosser. Går fra stor forståelse og indsigtsfuld observation og ekspertise, mod gennemsnitlig analyse og spekulation, reduktionistiske forklaringer til umoden fjendtlig affejning af omverdenen, paranoid adfærd.

Tilbage til menu