3. Motivatoren

3. Motivatoren

Den selvsikre-ambitiøse-narcissistiske-psykopatiske person. Magikeren.

Resume: Søger at blive elsket gennem sin fremtræden og succes.Besat med et image som “vinder” og med tilsvarende status. Mestreroptræden. Lidenskab: uærlig, bedragerisk. Frygt og ønsker:At blive affejet, tilsidesat, at være accepteret. Selvopfattelse:Jeg er attråværdig, konkurrenceminded. Doven med hensyn tilselv-udvikling. Stræber efter en vigtig position med magt over andre.Følelser er fortrængt. Det er svært at acceptere at egnebehov står modsat til et høj-profileret image. Forveksler jobidentitet og eget selv. Ser ud som de er mere produktive end de faktisker. Kan være fremragende ledere, gode til afsætning, kompetentepromotors, kaptajn på det vindende hold.

Som børn blev de rost for deres præstationer. Opførselog image blev belønnet, men aldrig spurgt om, hvordan de føltesig tilpas med sig selv og i omgangen med andre mennesker. Muligvis positivoverfor moderen. Derigennem lærte de at fortrænge egne følelserog fokusere på hvilken opførsel ville garantere kærlighed.Intuitiv tilpasning af selv-fremstillingen i forventning om ros. Kun demmed succes var værd at respektere. Lærte at arbejde hårdtfor anerkendelse, at tage lederroller og at “vinde”. Det var vigtigtat undgå nederlag og fiasko, kun “vindere” var eftertragtede.Karrieremennesker med fokus på ungdom, intellekt, energi, produktivitetog konkurrence. Tilpasser sig den ideale “prototype” i ens gruppe- forretningsmanden, supermoderen, supersurferen. Er “kamæleoner”,som kan tilpasse sig en hvilken som helst gruppe. Charmerende og populær.Problemet er, at de selv tror de er det, de forestiller, fordi “image” medfører anerkendelse fra dem de respekterer. Forfængelige,ønsker magt og autoritet.

På overfladen ser de optimistiske og mentalt sunde ud, autentiskog indre-styret, målbevidst stræber; ingen ser ud til at lideog selv føler de ikke at de har mistet kontakt til deres dybere indre.Men følelser er sat til side og de arbejder hårdt på at få ydre belønninger. De identificerer sig med virksomhedensprestige-image, og ser deres egen værdi målt på den årligeindtægt. Arbejdet kan være kedeligt, men titlen kompenserer.Udadvendt høj-profileret offentlig person. De ønsker ros forselve arbejdet, ikke for deres egen person. De holder sig beskæftigetog undertrykker derigennem evt. depressioner. At arbejde bliver den foretrukneaktivitet, går lige fra ide til handling, ingen tidsspilde mellemtænkning og det at handle. Men skærer hjørner såarbejdet svinger ofte i kvalitet.

Opmærksomheden skifter hele tidentil næste emne. Har mange bolde i luften på en gang. Stramttids-skema forhindrer dem i at betragte egne følelser, og følelsermindsker effektiviteten i deres job-præstation. Tager arbejdet medpå ferie. Fritid uden at vide hvad de bagefter skal lave, fremkalderangst, fordi de har lært at deres værdi afhænger af hvaddu laver og ikke af hvem man er. Fokus på dead-lines og konkurrenceog et professionelt image. Andre imponeres af deres “image” ogtror på dem. Selv tror de også på den selvfremstillede”myte”. Der er tale om selv-bedrag, hvor man også spillerde følelser, som rollen formodes at have. Følelser overspillesfor at gøre indtryk på andre. Men neurosen og psykosen er tætpå at bryde igennem, fordi egne autentiske behov er totalt fortrængt.Job og identitet er smeltet totalt sammen. Arbejdsløshed, personligttab, overgang til pensions tilværelse, sygdom – med alt for megenfritid, og det ikke længere er muligt at opretholde “racet”- hvor image, social prestige og finansiel sikkerhed er truet, skaber frustration,sammenbrud og kan føles livstruende. Udvikler angst når deføler sig ude af stand til at opretholde status og respekt, troenpå sig og deres evner smuldrer.

Reklame og afsætningsfolk er indbegrebet af denne type: de vedhvordan man sælger sig selv bedst. Er hypersensitive omkring andresanerkendelse, ønsker at være noget “specielt” udenat have gjort sig fortjent til det. Misundelige, ekshibitionistiske, fantaster,leder efter komplimenter og søger hele tiden at opnå opmærksomhedog anerkendelse. Kritik modtages med harme, skam eller ydmygelse, men følelsernemaskeres med et skær af kølig ligegyldighed. Ser ikke andresfølelser, men udnytter opportunistisk andre, Venskaber knyttes, nårde kan se, hvordan de kan profitere af dem.

Høj-energiske og lykkelige, med mange interessante aktiviteter,men et liv der fokuserer på “optræden”, må ofreet indre liv, der bygger på intimitet og følelser. I mere intimeforhold spiller de den “intime” person, og siger hvad en intimperson bør sige. Følelser som kommer til udtryk, er ikke deresegne, men den spillede persons. Dukker egne dybere følelser op, vendes opmærksomheden hurtigt til den travle tidsplan. Til sidst harde undertrykte følelser været fortrængt så længe,at de melder sig med en styrke som truer med at ødelægge job-effektiviteten.Konflikt mellem job og selv kan resultere i vredesudbrud og total selvdestruktion.Svingende humør – mellem storhedsvanvid og mindreværdsfølelser.De faktiske evner erstattes med fantasier om personlig succes. Problemerskubbes til side ved at man kaster sig ud i nye projekter.

Kærligheden fremstilles gennem handlinger, familielivet fremstillessom “perfekt idyl”, alt er planlagt, ingen tid til bare at “hængerundt om hinanden”. Det er vigtigt at holde projekter og mulighederi gang, det er vigtigt at undgå fiasko og maksimere succes. Optimismenholdes i live ved at fokusere på positive resultater og evt. nederlag”omformuleres” så de ligner en “lige ved og næsten”succes. Eller de andre får skylden! Andre mennesker er inkompetenteog dovne. Vægt på status-symboler, penge og synlige beviserpå succes for at mindske angst. Seksuelt fremstilles et “maskulint”image, de feminine følelser (homoseksualitet) fortrænges. Iromantiske forhold er partneren ofte kun en genstand, der skal bruges tilat understøtte eget selvværd.

Sprogspil: Propaganda, fortæller hvor godt dem dem selv. Sælgersucces-strategier. Forfængelig og pralende. Manipulativ. Kommer lidtfor hurtigt til sagens kerne. Har succes, men taber succes’en uden at væreforberedt, ane bagvedliggende motiver og konflikter, fordi der ingen kontakter til de dybeste følelser.

Bevægelse mod desintegration. Går fra en sund autentisk selv-opfattelse,selv-sikker, over konkurrence-minded status-søger, beregnede omkringsit eget image mod selv-inflation og narcissisme til en usund udspekuleret,manipulerende opportunisme, løgnagtig, stikker andre i ryggen, sygeligbedragerisk og til sidst voldelig, sadistisk psykopatisk adfærd medønske om at ruinere andre. Ruinerer omdømme og forhold forfølelsen af den triumf det giver. Når de går mod punkt9 er der ingen skyldsfølelse over det de har gjort – det er “glemt”!Komplet uærlig og utroværdig for at beskytte image.

Integration: At gå mod 6 er ofte smertefuldt, fordi det indebærerat de skal åbne sig for andre og muligvis afsløre hvor uudvikledede egentlig er. Men de lærer at prestige, succes og status ikke betyderalt, at der er andre og større værdier i livet. Ser egne begrænsningerog udnytter sine mange talenter til at promovere andre end blot og bartsig selv.

Typisk forsvarsmekanisme er Identifikation, dvs. Man afværger entrussel ved at gå over til fjenden. Personen opfører sig, følersom en anden. Eller man tager æren for, hvad personer, som man selvanser for betydningsfulde, har fundet ud af. Identifikation kan ske af kærlighedog længsel efter at komme til at ligne objektet. Identifikation medældre mennesker for at klare livsproblemer på en meningsfyldtmåde. Eller af angst for objektet – identifikation med angriberen.store, mægtige personer og undgår dermed i fantasien truslenog får kontrol over situationen. Jeg’et opstår som produkt afen række identificeringer som ændres i socialisationens forløb.Personen ændrer sig ved at optage et nyt forbillede.