Kohlberg

Kohlberg

Niveau I: Prekonventionel moral ( 4 – 10 år) (Sraf og lydighed: fulcrum 3)
De moralske værdier orienteres o0mkring ens egene behov og ønsker. Barnet bedømmer handling ud fra dens fysiske konsekvenser. Ingen forståelse af bagvedliggende moralske principper.

trin 1: Lydighed og straf orientering – det drejer sig om at undgå straf.Jegbander ikke, for så bliver mor vred på mig!
trin 2: Instrumentel-relativistisk orientering motiveret af behov for at opfylde egne ønsker. Følger regler der er i ens egen interesse. Begyndende anerkendelse af andres interesser. Det lige bytte, retfærdighed, fairness.Jeg samler mit legetøj op, hvis jeg får noget slik!
Niveau II: Konventionel moral (10 – 13) Moralsk vurdering baseret på hvad endre mener, udfylde gode/dårlige roller for at opretholde konventionel orden og behage andre. Undgå normbrud. Lever op til forventninger, viser reeelle hensigter. (Andres godkendelse: fulcrum 4)

trin 3: “god dreng/sød pige”orientering – de individuelle moralske vurderinger motiveres af behov for at undgå afvisning, misbilligelse, følelsesmæssige tab. Jeg spiser ikke mad i klassen, min lærer kan ikke lide det!
trin 4: Lov og orden orientering – undgå kritik af autoritative personer. Jeg ryger ikke i klassen, for det er en af skolens regler!
Niveau III: Postkonventionel moral (adolescence – voksen) Moralske værdier hviler på abstrakte principper. De fleste mennesker når ikke aldrig dette sidste neveau. (Gandhi/Mother Theresa/Martin Luther King)

trin 5: Legal orientering. Moralske vurderinger hviler på respekt for alle anfdre, respekt for den sociale orden, lever under lovligt bestemte love (demokrati). Individuelle rettigheder. Social kontrakter. Anerkender procedurrer for, hvordan nye regler indgås eller eksisterende ændres. Jeg betaler skat for det siger loven! (fulcrum 5)
trin 6: Universel, etisk orientering – individuel moral baseret på samvittighed, (selv)bevidsthed, selvvalgte etiske principper. kants “kategoriske imperativ” – du skal handle efter den regel, som samtidig skal kunne blive til en generel lov. Gør (ikke) mod andre, hvad du (ikke) ønsker de skal gøre mod dig. Jegbetaler skat, ikke fordi loven siger det, men fordi det er detrigtige!