9. Formidleren

Den fredsommelige-beroligende-passive-hæmmede person. Den hellige.

Resume: Fredsstifteren, flegmatisk. Lidenskab: bekvemmelighed, langsom,doven. Frygt og ønsker: af blive adskilt, at være sammen med den anden. Selvopfattelse: fredsommelig, tilpassende, let omgængelig. Flegmatisk og doven med selv-obversation og selv-udvikling. Leder udenfor sig selv efter en løsning og gør ikke noget selv for at udvikle sig. Trækker sig tilbage i passiv aggression, fanget mellem oprør og tilpasning. Lider måske af fødselstraume, føler tryk. Har man let ved at identificere sig med samtlige af modellens personlighedstyper, er man sandsynligvis en 9’er.

Positiv overfor begge forældre, men følte sig overset som barn. Stod i baggrunden for de andre børn. Følte at de ikke kunne ændre på noget. Ingen gad lytte til dem og de blev angrebet, hvis de søgte at forsvare deres positioner. Opmærksomheden vendt mod små erstatninger for kærlighed, små kompenserende behageligheder. Deres egne behov og ønsker blev forbi gået, så de trak sig ind i sig selv, resignerende, følelsesløs tilpasning til andres ønsker. Tror ikke på sine egne evner. Har svært ved at skelne mellem vigtige og ligegyldige aktiviteter. Hele tiden i tvivl, skal se alle sider af en sag. Udskifter sine ønsker med andres og vigtige gøre mål med uvæsentlige ting. Søger ofte adspredelse gennem mad, fjernsyn, drinks. Kender andres behov bedre end sine egne.

Har svært ved at sætte og forfølge mål. Tendens til at “svømme hen”. Glemmer sig selv ved vanedannende rutiner, ser tv, for meget mad og drikke, narkoman eller alkoholiker. Ved ikke om de vil være her eller der. Om man vil være med på holdet eller ej. Følger med de andre og overtager deres ønsker og entusiasme, men er inderst inde i tvivl om hvad de egentlig selv vil. Søger enighed, vil holde freden, det er lettere at være enig, end at skulle forsvare egen position – som jo alligevel forbigås. Udglattende og minimerer problemer. Men paradoksalt er de ofte meget stædige, kan ikke presses til at tage side, at træffe en beslutning, og bliver vrede over at skulle tilpasse sig og blive overset.

Ved hvad de “ikke” vil, ikke hvad de egentlig ønsker,og opbygger langsomt klager og kritik i sit indre, en vrede der holdes for sig selv, vrede kommer kun indirekte til udtryk. Indadvendt og passiv vrede. Tilsyneladende er der ingen vrede, man synes på overfladen at være elskelig, lidt karakterløs og godmodig, at man glider nemt gennem verden. Ubeslutsomme og i venteposition til problemet går væk af sig selv. De har glemt sig selv og gjort andre til de aktive, initiativtagere i deres liv. De har mistet deres personlige position, og lider derved, men er samtidig – ligesom 2’eren – gode til intuitivt at opfange indre behov og ønsker. Vælger det kendte og rutinemæssige, frem, for at skulle risikere pludselige skift. Føler der er så meget der skal laves, at de drukner. Formår ikke at prioritere de tvæsentlige, fortaber sig i sekundære betydningsløse aktiviteter eller “må lægge sig lidt”, og virker derfor “dovne”. Føler sig overbebyrdet og får ikke afsluttet det påbegyndte.

Overtager sin partners interesser og prioriteter som deres egne. Identificerersig med den anden og gør dennes liv til sit eget. Kender sin partners følelser bedre end sine egne. Partneren er referencepunkt, når der skal træffes beslutninger, enten som modstander eller ven. Har vanskeligt ved at afslutte et forhold, fordi den anden fylder så megeti vedkommendes tilværelse. Magter ikke at skulle stå alene, føler sig urolig og hjælpeløs og undgår at værealene. Frygter at blive forladt. Lader partneren bestemme hvor de skal bo, hvilke job der skal udføres, hvilke venner man har. Forholdet fortsætterlænge efter at “kærligheden” ophører, af ren og skær vane. Skal have hjælp, råd og forsikring fra andre til at træffe beslutninger, skal udefra have at vide hvad de selv mener. Har mistet interessen for selv at skulle træffe vigtige beslutninger.

Er energiske og produktive indenfor en struktur, som giver dem sikkerhed. Kan være gode ledere, rådgivere, forhandlere, men har problemerhvis der løbende skal træffes væsentlige beslutninger. Sagerne vendes og drejes og til slut vælges det sikre og kendte. Derskal være kendte rutiner og regelsæt. Som ansatte kræverde hierarkisk organisationsstrukturer, med klare linier for avancement ogbelønning. Gode arbejdskolleger, falder nemt ind i situationen og mener det samme som de andre. Vil have fred og fordragelighed og lytter til alles meninger, men kan ikke tage part og komme med konstruktive løsninger. Deres personlige position er svag, og indsigelser udebliver, håber at problemet nok skal forsvinde. Er knyttet til fortiden, minderne dukker op og opleves som var det sket i sidste uge. Sprogspil: Saga: fortaber sig i en lang række af detailler.

Desintegration: Når de bevæger sig mod punkt 6 misterde kontakten til virkeligheden, og kan ikke længere fungere, overvælde saf angst. Overreagerer, bliver irrationelle og masokistiske, det kommertil hysteriske udbrud, langer ud efter andre og gør i processenssig endnu mere afhængig af andre til at tage sig af dem og vejlede dem. Går fra at være autonom og selvtilstrækkelig over receptiv uselviskhed, deltagende og støttende andre, mod selvudslettende tilpasning, passivitet og resignation, fatalisme, forvirring og selv-opgivende ligegyldighed. Paradoksalt nok synes deres adfærd ikke at få de store katastrofale konsekvenser

Integration: Når de går mod punkt 3 bliver de interesseredei at udvikle sig selv. Tager kontrol i stedet for at lade sig lede. Lærerat prioritere og udtrykke egne ønsker og mål. Mindre stædigog lærer at udtrykke vrede gennem sin “imagination”. Størreselvsikkerhed, uafhængighed og fleksibilitet og det giver størreselvværd.

Forsvarsmekanisme: Narkotisering (selv-bedøvelse) – kompensation eller forskydning, en forbudt impuls forskydes eller knyttes til et andet objekt, som er mere acceptabelt. Ødelægger legetøj når det egentlig er forældrene man sur på. Fra forældre tryghed til sutteklud, bamse, som har en symbolsk tilknytning til det oprindelige objekt. Trods mod forældre, forskydes til andre autoritetspersoner, som repræsenterer forældre. Angst for noget andet – heste elleredderkoppe fobi.