Winnicut

Winnicut

FORÆLDREFUNKTIONEN

Evnen til at opfatte barnet realistisk
Evnen til at danne realistiske forventninger om de afhængigheds-og følelsesmæssige behov, barnet kan tilfredsstille
Evnen til at danne realistiske forventninger til barnets mestring
Evnen til at engagere sig positivt i samspil med barnet
Evnen til empati med barnet
Evnen til at prioritere tilfredsstillelse af barnets mest grundlæggende behov frem for sine egne behov
Evnen til at rumme egen smerte og frustration uden at skulle afreagere på barnet
Redegør for følgende begreber:

– overgangsområde og overgangsobjekt?
– hvad er permanens af objektrepræsentationer?
– hvad er en objektrelation?
– hvad er objektkonstans?
– hvordan opstår der et sandt og et falskt selv? (splitting)
– hvorledes kan hæmmet eller forceret separation forstyrre barnets jeg-dannelse.
Beskriv separations-individuationsprocessen(afstand og tilnærmelse) i relation til forældre – venner/gruppen?

Hvad betyder i den forbindelse “tab af gode objekter” – “desillusioneringsproces”?