Find din type

PROTOTYPE QUESTIONAIRE

1

1) Jeg har en god dømmekraft og er klog og forsigtig. Faktisk er min gode dømmekraft en af mine stærke sider.

Ja Nej

2) Jeg har en stærk overbevisning og klar fornemmelse af, hvadder er rigtigt eller forkert.

Ja Nej

3) Jeg kan godt tolerere andre, deres tro og handlinger, selvom jeg ikkenødvendigvis er enige med dem.

Ja Nej

4) Min overbevisning gør at laver det, jeg tror er bedst, ogsåselvom jeg føler det ubelejligt og egentlig ikke i min egen interesse.

Ja Nej

5) Jeg forsøger altid at være så retfærdig ogærlig som muligt, og undgår at mine følelser blandersig i min objektivitet.

Ja Nej

6) Min integritet er vigtig for mig. Jeg kunne ikke lægge mig tilat sove, hvis jeg følte at jeg på alvorlig vis havde forurettetnogen.

Ja Nej

7) Jeg føler jeg skal forbedre alt det jeg kan og kan godt værenærtagende og pedantisk. Det irriterer og ærgrer mig, nårtingene ikke er som de skal være.

Ja Nej

8) Jeg søger at rette på mine fejl og være perfekt.Det er anstrængende hele tiden at skulle leve op til mine idealer.

Ja Nej

9) Jeg virker sommetider på andre som en ufølsom person,en stivnakke, lidt for tør, men de kender mig bare ikke.

Ja Nej

10) At være velorganiseret er er nødvendigt, hvis der skaludrettes noget og hvis tingene skal under kontrol. Bare en lille fejl kanødelægge det hele for mig.

Ja Nej

11) Jeg føler ofte, at hvis jeg ikke ordner noget, er der ingender ordner det. Sommetider må jeg også arbejde over.

Ja Nej

12) Meget få mennesker gør tingene så godt og gennemførtsom jeg. De fleste er for dovne og søger de nemme løsninger.

Ja Nej

13) Jeg tror ikke jeg er nogen arbejdsfanatiker, men der er såmeget, som kræver min opmærksomhed, at det er svært atslappe af. Jeg kan ikke lide at spille min tid.

Ja Nej

14) Jeg har mine meninger om mange ting, og jeg føler jeg harret. Det er vigtigt for mig at have ret.

Ja Nej

15) Sandheden er, at mange mennesker ville have det bedre, hvis de lidtoftere gjorde, hvad jeg fortalte de skulle gøre.

Ja Nej

16) Det er noget der er rigtigt, og der er noget der er forkert. Nogeter godt, noget er dårligt. Der er ingen grund til at lave undtagelser.Jeg ser tingene lidt sort/hvidt.

Ja Nej

17) Jeg behøver ikke at finde mig i vrøvl, hvis nogle menneskerer forkerte på den, så er det min pligt at korrigere dem. Jeghar let ved at identificere med “korsfarere” mod uretfærdighedog ondskab.

Ja Nej

18) Folk som bryder reglerne eller loven, får hvad de har godtaf – om jeg så selv skal give det til dem. Jeg kan godt værelidt ondskabsfuld.

Ja Nej

2

1) Når jeg er bedst, elsker jeg andre uden betingelser, og tænkerikke på, hvordan andre mennesker skal gengælde eller betalefor det jeg gør for dem.

Ja Nej

2) Jeg kan lide at hjælpe andre med problemer. Folk vil sige, atjeg virkelig drager omsorg for andres velfærd. Mange er afhængigeaf min hjælp og “græder” ud ved mit bryst.

Ja Nej

3) Nogle mennesker tror måske jeg er en engel, men jeg kender minefejl og opfatter ikke mig selv på den måde.

Ja Nej

4) Jeg kan være selvopofrende uden at påkalde mig opmærksomhedfor det jeg har gjort. Jeg har let ved at dele med andre.

Ja Nej

5) Jeg er virkelig glad på andres vegne når det gårdem godt, og jeg går langt i mine bestræbelser på at hjælpeså godt jeg kan. Jeg er altid parat, hvis nogen har brug for mig.

Ja Nej

6) Jeg er en omsorgsfuld person, er engageret og bekymret for udviklingeni 3.verdens lande med flygtninge og sultende børn.

Ja Nej

7) Kærlighed, at elske og blive elsket, er det største ilivet, uden kærlighed hvad ville verden så være?

Ja Nej

8) Det hører med til at være en god ven, at man lader sinevenner vide, hvor meget man holder af dem. Jeg komplimenterer, roser oftemine venner.

Ja Nej

9) Jeg kan lide at komme tæt på folk, og har intet imod atvise hvad jeg føler, f.eks. ved at omfavne eller kysse en ven. Følelserer vigtige.

Ja Nej

10) Jeg tænker meget på mine venner og jeg kan nævne5 eller 10 personer, som er mine meget gode og nære venner.

Ja Nej

11) Jeg kan lide at have min familie og venner omkring mig, og kan lidenår de kommer og spørger mig om råd og vejledning. Jeger stolt over at bruge meget tid på at være andre behjælpelig.

Ja Nej

12) Jeg synes ikke jeg omklamrer mine venner, selvom jeg indrømmer,at jeg har svært ved at skilles fra dem, som er vigtige for mig.

Ja Nej

13) Jeg tror nok det er sandt, at jeg har behov for at være savnet- men har ellers jeg ikke selv større behov.

Ja Nej

14) Måske er jeg mere god af mig end det et godt for mig selv,og skulle tænke mere på mig selv end bekymre mig om alle andre.Jeg kan lide at lave mad til andre, men når jeg er alene spiser jegdirekte af dåsen.

Ja Nej

15) Hvis jeg gør noget for en eller anden, og hvis jeg senereskulle minde dem om det, så er det bare for at gøre dem opmærksompå, hvor meget jeg føler for dem.

Ja Nej

16) Jeg synes ikke jeg er særlig manipulativ med andre, men sommetidermå jeg skride ind for at de skal vide, hvad der er bedst for dem selv.Jeg aner tit, hvad der sker i andre før de selv ved det.

Ja Nej

17) En skønne dag er det min familie og venner som skal tage sigat mig, på samme måde som jeg har taget mig af dem. Det fortjenerjeg.

Ja Nej

18) Siden jeg elsker så meget som jeg gør, betyder det ogsåat jeg lider og skuffes, især når andre bare tager mig for givet,og ikke tager særligt hensyn til mine behov og ønsker. De udnyttermig, fordi jeg er så god af mig.

3

1) Jeg accepterer mig selv som jeg er, og er ærlig overfor migselv med hensyn til mine begrænsninger og mangler.

2) Jeg har let ved at bekræfte mig selv. Jeg føler jeg erværdifuld, er et godt medlem i et “team”, men der skal væreklare målsætninger, så jeg ved hvor jeg står.

3) Jeg opfattes af andre som selvsikker og fremstår som en medmeget selvværd. Jeg har let ved at træffe beslutninger og harofte mange jern i ilden.

4) Jeg kan lide mig selv, jeg er målorienteret, er eftertragtetog værdifuld. og kan lide at holde mig i gang. Jeg er initiativrig- rutiner keder mig.

5) Jeg er ambitiøs, og finder at andre mennesker også skullebruge lidt tid og vilje på at forbedre og udvikle sig selv. Mit arbejdeer vigtigt, og kommer desværre tit før familie og venner.

6) Jeg kan altid skille mig ud fra andre, jeg kan lide at stå frem,være midtpunkt og få opmærksomhed. Andre betragter migsom en fremragende person, en rigtig “vinder”. Succes, statusog rang, prestige betyder meget for mig.

7) Andre siger det måske ikke, men jeg ved at de ofte er misundeligepå mig af en eller anden grund.

8) Jeg ved jeg er “konkurrence minded” – og taberne, der ikkekan stå distancen, må lære at se virkeligheden i øjnene.Livet er en kamp for at overleve.

9) Jeg er effektiv, jeg ved hvordan tingene skal laves, god til at organisereog få noget fra hånden, og lader ikke andre komme mig i vejen,især indenfor mit arbejde.

10) Der er intet forkert i at ønske at ville gøre et godtindtryk på andre. Også selvom det betyder, at man præsenterersig som man “ønsker” at være, i stedet for den mani virkeligheden er. Livet er teater, og alle spiller roller!

11) Det er vigtigt at kunne præsentere det rette “image”,hvis man skal have succes. Det første indtryk er meget vigtigt, manmå sælge sig selv.

12) Folk skaber deres egen virkelighed, og hvis de holder noget tilbageeller får fiasko, så er det deres eget valg – de skal leve meddet.

13) Der er “vindere” og “tabere” og jeg er helt sikkerten “vinder”.

14) Hvad andre mener om mig er vigtigt for mig, og jeg bliver virkeligvred når jeg får dårlig omtale. Jeg kan ikke lide at høre,at det jeg laver ikke duer.

15) Når et eller andet ikke fungerer for en, må man værefleksibel og skifte taktik, og så gøre det, der er nødvendigtfor at få det man vil have. Man kan jo ikke vinde hver gang.

16) Jeg er bedre end de fleste – smartere, ser bedre ud, har størresucces. Jeg har styr på sagerne. På mange måder har jegalt.

17) Man bliver nødt til at skære hjørner af og tilfor at nå frem, få succes – men det gør alle, sågør det noget?

18) Selvom jeg ikke kan lide at komme alt for tæt på folk,er der mange mennesker der ved hvem jeg er. Hvis folk ydmyger mig pånogen måde, kan jeg godt være ond mod dem.

4

1) En af mine styrker er at jeg er et følsomt væsen, ogjeg lærer meget af mine erfaringer selvom det gør ondt.

2) Når jeg er bedst, kan jeg skabe noget som synes at komme udaf ingenting – at være en “inspiration” på en måde.Jeg tager næsten aldrig fejl når jeg følger min intuition.

3) Det er vigtigt for mig at være pæn, at have stil, menpå en naturlig måde.

4) Jeg er dybt overbevist om, at jeg skal være ærlig overformig selv, og så meget det er muligt, prøver jeg altid påat være oprigtig og autentisk.

5) Kraften til min inspiration stammer fra at kunne give udtryk for minedybeste følelser på en eller anden måde, personligt somartistisk. Kunstnerisk udfoldelse er vigtig for mig til at kanalisere minefølelser ud.

6) Jeg er klar over hvad jeg føler og jeg prøver påat være ærlig overfor mig selv om det, mine følelserfortæller mig. Andre føler måske ikke så dybt somjeg.

7) På godt og ondt – jeg har en livlig fantasi og er i stand tilat skabe en hel fantasiverden, som synes meget virkelig for mig. Jeg kanlide teater og dans og identificerer mig let med den “tragiske klovn”.

8) Jeg tilbringer meget tid med lange samtaler med folk og ærerdem i min fantasi.

9) Jeg er poetisk følsom, selvom det uheldigvis inkluderer melankolskefølelser og følelsesmæssig sårbarhed. Jeg harsvært ved at afslutte et kærlighedsforhold og tænker sommetidernostalgisk tilbage på min fortid, på gamle “elskere”.

10) Jeg stiller spørgsmål til mig selv om alt – mine motiverog opførsel. Nogle synes at jeg er lidt for “dramatisk”,men de ved ikke hvad jeg føler.

11) Andre mennesker kan måske synes at jeg ikke hævder migog ikke er ambitiøs nok, men at være selvhævdende ellerkomkurrence-minded er bare ikke mig.

12) Når nogen har sagt noget der ophidser mig, en uvenlig bemærkning,rammes jeg hårdt, og jeg vender og drejer det i hovedet i lang tid.

3) Jeg føler mig ofte utilpas sammen med andre mennesker, selvmine venner, og ved ikke engang selv rigtigt hvorfor, måske er jegbare en enegænger.

14) Når jeg føler mig sårbar, trækker jeg migind i mig selv, og beskytter mig mod at blive såret af nogen. Jeger enten helt oppe eller helt nede, så folk synes sommetider at jegutilnærmelig.

15) Det er meget smerteligt for mig, men jeg kan blive så vredpå mennesker, at jeg ikke kan være i samme rum som dem, endsigetale med dem om, hvad der irriterer mig.

16) Alle andre synes meget lykkeligere end jeg. Det er som om jeg erfølelsesmæssigt skadet og ude af stand til at fungere rigtigt.

17) Jeg synes ikke at være i stand til at trække mig selvop ved håret. Jeg ved ikke hvor jeg skal begynde, og når jegsynes at gøre fremskridt, kan det hele tabes i løbet af etsekund.

18) Det er heldigt at ingen taler til mig, sådan som jeg talertil mig selv. Min indre stemme kan være grov og nedværdigende.Jeg har tænkt på selvmord.

5

1) Jeg har evnen til at rumme dyb indsigt i verden omkring mig, og jegopfanger mange ting som andre ignorerer eller overser.

2) Fremsyn er et af mine talenter. Jeg kan forudsige, hvordan ting viludvikle sig før det virkelig sker. Jeg kan lide at sætte tingi perspektiv, se dem i større sammenhæng.

3) Jeg har altid haft evnen til at koncentrere mig dybt om mit arbejdeeller hvad jeg nu har vendt min opmærksomhed mod. Jeg fortaber migi mine interesser, fordi jeg er fuldstændig opslugt af dem.

4) Jeg sætter mig tit tilbage og observerer folk, frem for at involveremig. Jeg er måske lidt mere tavs og mere alene end andre. Jeg er ikkegod til løs småsnak.

5) Folk kommer til mig for svar på tekniske eller akademiske spørgsmål,fordi de ved jeg er objektiv, og ved hvad jeg taler om.

6) Det mentale eller bevidsthedsmæssig liv er det mest spændende.Jeg løser problemer ved at tænke dem igennem. Jeg er sultenefter viden, er ofte hos boghandleren eller på biblioteket.

7) Jeg kan klare mig for små midler, hvis det er nødvendigt.Jeg samler på ting og sager, som jeg måske kan få brugfor en dag.

8) Uddannelse og forskning tiltaler mig og jeg vil gerne være verdens-eksperti et eller andet engang.

9) Jeg er en temmelig intens person, jeg har lidt svært ved at”række ud” og spørge om “følelsesmæssig”hjælp. Jeg bliver flov hvis nogen spørger mig om mine følelser.Jeg skal kende folk godt, før jeg “åbner” mit privatlivfor dem.

10) Folk gør nogle gange nar af mig, fordi de synes jeg er sær,lidt af en enegænger, et “æggehoved” – og det er måskeogså rigtigt.

11) Mine ideer er så komplekse, at det sommetider er sværtfor mig at udtrykke dem, og svært for andre at forstå hvad deter jeg mener. Genier er ofte misforstået, og mine ideer er sommetiderså fremsynede, at jeg end ikke diskuterer dem med andre.

12) Min sociale omgang kan være lidt ustabil fordi jeg overvælderandre med min nysgerrighed, intensitet, passion og ønske om at forstådem i dybden.

13) Jeg kan lide at rejse “inkognito” i eksotiske lande medfå penge på lommen.

14) Flere gange har jeg opdaget noget ekstraordinær nyt, ny indsigteller en “nøgle” som forklarer mange ting. Men tingeneskal tænkes igennem først, og ideerne sættes ikke påpapir, projekter bliver i hovedet, planerne realiseres sjældent.

15) Politiske emner optager mig, især fordi jeg helt naturligtnærer mistro til dem som har en eller anden magt over mig.

16) Faktisk er at de fleste mennesker for dumme til at forstå,hvad der virkeligt foregår.

17) De fleste religioner tenderer mod barnlig overtro, som nogle menneskerikke kan leve foruden.

18) Det er mere sikkert og lettere at bo alene. Jeg kan ikke lide atandre kommer for tæt på og ved hvad jeg laver og tænker.Jeg har brug for tid til mig selv og at have mit eget “rum”, somjeg kan trække mig tilbage til.

6

1) Jeg er egentlig ret almindelig, en gennemsnitsperson, men nårjeg er bedst, er jeg de andres ligemand og evner lige så meget somnogen anden.

2) Folk finder mig tiltrækkende og kærlig, og har tit fortalthvor elskelig jeg er.

3) Andre mennesker plejer at ville beskytte mig på en eller andenmåde, og jeg kan godt lide følelsen af at være afholdt.

4) Det er vigtigt for mig at føle mig sikker i mit job og i minekontakter. Tingene skal være planlagt og afgrænset, for jegpligtopfyldende og ansvarsfuld. Jeg skal vide, hvor jeg hører til.

5) Jeg er engageret i dem som er engageret i mig. Min familie og minevenner ved at de kan stole på mig. Jeg tager ofte parti i en konflikt,og noterer mig hvem er med og hvem er imod.

6) Jeg er pålidelig, arbejder hårdt for at skabe et sikkertliv for mig og min familie.

7) Jeg har ikke noget imod at følge ordrer, hvis jeg bliver bedtom det af en med autoritet eller en jeg har meget respekt for. Jeg er loyaloverfor en gruppe eller en organisation.

8) Når jeg skal træffe en vigtig beslutning, søgerjeg yderligere information, tager jeg andre med på råd, ellerslår op i forskellige lov-bøger. Jeg skal være helt sikkerinden jeg handler.

9) Jeg har en tendens til at at komme i tvivl og føle mig urolig,når jeg skal træffe beslutning på egen hånd. Sommetidermangler jeg mod til at gøre det, der skal gøres. Under presog er ophidset bliver jeg anspændt og overreagerer.

10) Jeg ved ikke rigtig hvad andre føler for mig. Sommetider følerjeg de kan lide mig, sommetider at de ikke kan lide mig. Jeg har en tendenstil oftere at skulle “forsvare” mig selv og min position, mereend andre.

11) Min sans for humor gør tit folk lidt forvirrede, fordi jegofte siger det modsatte af hvad jeg egentlig mener, så de ved ikkeom jeg er alvorlig eller ej.

12) Jeg tror nok at jeg af og til giver folk modstridende indtryk – sigerja, når jeg mener nej, eller går med nogen, når jeg egentlighelst ville være fri. Ofte tvivler jeg på hvad det er jeg egentligvil.

13) Selvom jeg plejer at gøre hvad der bliver sagt, er der ogsåtidspunkter hvor jeg gør oprør imod det. Jeg opfanger hurtigtmodsætninger.

14) Jeg har fundet ud af at jeg kan hævne mig på folk, vedat lave numre med dem, f. eks. ved at ringe til dem anonymt og sålægge på.

15) Jeg bliver tosset når jeg ser nogen bryde loven og såslippe af sted med det.

16) Noget i mig kan godt lide at andre får sig en “lektie”,når de forbryder sig og ikke holder sig til reglerne som vi andremå. Uden regler og love er det ikke godt at vide hvad folk kan findepå.

17) Jeg kan være rigtig hård og urokkelig når jeg ernødt til det, selvom jeg ikke altid føler mig helt såhård.

18 Jeg er ofte mistænksom overfor andre, og føler de barekan lide mig, fordi jeg er så nem og flink. Jeg vurderer ofte andrepå om de er en trussel mod mig eller ej.

7

1) Livet er virkelig vidunderligt, når jeg standser op og tænkerover det har jeg meget at være taknemmelig for. Jeg husker min barndomsom meget lykkelig,

2) Når jeg har det godt, er jeg oplivet, spontan og fuld af liv.Faktisk er jeg et af de lykkeligste mennesker jeg kender. Folk skal gernese mig som en lykkelig og glad person – lidt barnlig måske.

3) Jeg er nysgerrig og entusiastisk med alt, fordi alt synes at givemig fornøjelser. Jeg ville ønske andre folk tog tingene lidtlettere. Tingene ordner sig – når alt kommer til alt – til det bedste.

4) Jeg har mange talenter og er et af de mest sammensatte mennesker jegkender. Jeg er virkelig god til en lang række ting, er meget praktiskog produktiv. Jeg begge ben på jorden og ved hvordan tingene skallaves.

5) Jeg ser de lyse sider og dvæler ikke ved de mørke ogundgår at blive involveret i “tunge” emner. Det er ikkegodt at hænge med hovedet for længe ad gangen, så jegsøger at muntre mine venner op.

6) Jeg kan lide at hygge mig sammen med vennerne, gå ud og spise,god underholdning, rejser. Jeg kan lide at fortælle historier. Noglesiger, at jeg taler alt for hurtigt.

7) Jeg holder mig selv i gang ved at have mange ting at lave. Nåralt kommer til alt, lever man kun en gang – og hvis man gør det rigtigt,er en gang jo også nok.

8) Jeg er sulten og rager til mig. Hvis der er noget jeg gerne vil have,kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle nægte mig det.

9) Jeg gider ikke kede mig, og kan lide at holde mig i omdrejninger heletiden. Jeg lægger ofte planer for fremtiden, og min kalender er fyldtmed ting jeg skal lave.

10) Jeg kommer godt ud af det med alle typer mennesker. Det er sjovtat snakke, lidt sladder og nogle vittigheder, selvom jeg godt kan lave skandaleog måske “skeje” lidt for meget ud.

11) Jeg er et af de mest uhæmmede og åbenhjertige menneskerjeg kender. Jeg siger det andre ville ønske de havde mod til at sige.

12) Jeg er ligeglad om folk synes jeg er “materialistisk” -jeg kan lide smukke, dyre ting, og jeg vil have dem.

13) Jeg plejer at gå til ekstremiteter. Enten er der “fest”eller også “begravelse”, selvom jeg selvfølgeligfester mest muligt.

14) Jeg springer måske lidt frem og tilbage fra den ene ting tilden anden uden at tingene bliver rigtigt afsluttet.

15) Uheld, ubelejligheder og andre frustrationer kan gøre migså gal, at jeg må skrige – og sommetider gør jeg detogså.

16) Jeg har en tendens til at blive “afhængig” af nogleting, og er jeg først blevet vant til dem og kan jeg lide dem, viljeg have mere.

17) Det er bedre at være “eskapist” end at væredeprimeret og hænge med hovedet. Jeg vil hellere holde mig i gangog ikke se mig tilbage.

18) Nogle synes måske jeg er lidt aggressiv i den måde jeggår efter tingene, men hvad betyder det hvad de tænker. Jeggår efter det, jeg vil have i livet.

8

1) Jeg tror på mig selv, er uafhængig og selvsikker. Jegstår frem og kæmper for det jeg vil have.

2) Jeg kan se muligheder og ved hvordan jeg gerne vil have tingene tilat være, og jeg kan motivere andre omkring til at opnå det.

3) Jeg har rygrad, er aggressiv og modig, og tager ofte vanskelige udfordringerop og får succes. Jeg arbejder hårdt, en vindertype.

4) Folk ser op til mig for lederskab, fordi jeg er stærk og beslutsomog kan træffe vanskelige beslutninger. Jeg beskytter dem jeg har undermig.

5) Jeg kan lide spændende oplevelser og eventyr. Jeg har ofte udsatmig selv for farer og har haft succes på trods af vanskelige omstændigheder.

6) Jeg forlanger respekt og lydhørhed, er ligeglad med hvad andremener om mig.

7) Jeg har overtalelsesevner, er en naturlig sælger, og jeg haraltid en lille “forretning” kørende for mig.

8) Jeg er en jordnær person, der ikke gider kede sig, såjeg holder den kørende.

9) Penge er vigtige, fordi penge er magt. Hvis jeg har penge nok er deringen der kan have magt over mig.

10) Jeg er god til at konfrontere andre og er en hård forhandler.Jeg ved hurtigt hvor “magten” ligger i en gruppe. Jeg ved hvornårjeg skal skubbe og hvornår jeg skal trække, sige ja eller nej,og jeg giver ikke let op.

11) Folk kan ikke undlade at gøre det jeg fortæller dem,fordi jeg ved hvordan jeg får det jeg vil have. Jeg opfanger hurtigtandres svage punkter og trykker på dem, hvis jeg bliver provokeret.

12) Når alt kommer til alt er det et spørgsmål omoverlevelse – de andre eller mig – og jeg vil være den der kommerud øverst. Jeg kan lide at have magt.

13) Jeg tror ikke på næstekærlighed og godgørenhed- det er for sentimentale svæklinge, som ikke kan klare sig selv.Jeg har lidt svært ved at udtrykke sårede følelser, krænkelsereller min bløde, “feminine” side.

14) Jeg har ikke noget imod at konfrontere folk, at skulle slåfolk i hovedet om nødvendigt. Når alt kommer til alt er styrkedet eneste folk respekterer.

15) Det er nødvendigt at folk er bange for en, for de gørikke det man vil have dem til, hvis de kan lide en. Jeg ved jeg er en hårdnegl og kan få folk til at ønske at de aldrig har lagt sigud med mig.

16) Jeg har svært ved at tage mod ordrer, leve med snævreregler eller anvisninger, og må hele tiden modificere dem. Jeg erikke nem at bo sammen med.

17) Jeg kan godt være lidt hidsig og opfarende, være “rå”når det er nødvendigt, men ret må være ret, tingenemå stå klart.

18) Jeg har indrettet mig, så jeg stort set kontrollerer det hele,og ingen får noget med mindre det sker på mine betingelser.Jeg kan ikke lide at få fortalt, at jeg skal tilpasse mig eller blivetrængt op i en krog.

9

1) Når jeg er bedst kan jeg hævde mig og gøre miggældende blandt kolleger, uden at jeg sætter mig op over deandre..

2) Jeg kan lide at skabe en varm, støttende atmosfære hvorandre kan udfolde sig, hvor alle kan være glade. Jeg kan lide at væretæt på familie og venner, så jeg tilpasser mig gerne.

3) Jeg er bestemt ikke fordømmende eller aggressiv. Jeg er nemog komfortabel, rolig og fredsommelig at være sammen med. Jeg haringen problemer med at falde i søvn.

4) Mennesker er dybest set gode, og jeg har tillid til dem, og spørgerikke eller søger efter evt. bagvedliggende motiver. Problemer skaljo ses fra alle sider.

5) Jeg er optimistisk og tilfreds med mig selv og mit liv som det harformet sig. Jeg kan lide bare at sidde og glo/dagdrømme uden at skullelave noget. Lidt doven måske. Har lidt problemer med at at lytte ogvære opmærksom.

6) Der er en tænksom og mystisk side i mig. Jeg kan lide at “kommunikere”med naturen, og føler ofte jeg er et med universet.

7) Jeg har svært ved spontant at give udtryk for vrede og i enkonfliktsituation går jeg hellere min vej.

8) Jeg tror nok jeg er en smule konservativ og gammeldags i mit syn,især hvad angår familielivet.

9) Mange mennesker er for kritiske. De bekymrer sig for meget. Jeg kanikke se nogen grund til at bekymre mig om alt muligt.

10) Jeg vil gerne have det behageligt, og kan ikke lide når folkskændes. Det skaber bare problemer og postyr. Jeg søger atminimere problemerne for folk ved at “nedspille” dem.

11) De fleste problemer er ikke større end de klares, og det heleordrer sig jo nok til det bedste alligevel. Fortiden er historie, det erbedst at lægge problemerne bag sig så hurtigt som muligt.

12) Nogle mennesker tror jeg er glemsom, men der er ting jeg helst undgår,så jeg tænker bare ikke på dem. Sommetider kan jeg fortabemig i en eller anden detaille uden at opdage at tiden går.

13) Folk kan ikke lave sig om. Man skal bare acceptere dem som de er.Hvad betyder status og titler?

14) Jeg tager livet som det kommer. Det der sker, det sker uden jeg vildet eller ej. Der er ikke noget så vigtigt, at det ikke kan ventetil i morgen.

15) Jeg tænker ikke så meget over mig selv. Der kommer alligevelikke noget ud af det, så hvorfor bekymre sig. Jeg kan ikke hidse migop over noget.

16) Folk er nogle gange vrede og sure på mig, og jeg forstårikke hvorfor? Jeg er en god person, som aldrig har skadet eller såretnogen.

17) Nogle gange rammes jeg af angst og ubehagelige følelser. Dekommer ligesom ud af det blå.

18) Når der sker mig noget forfærdeligt, så er detsom alt pludselig synes uvirkeligt, li’som en drøm.