Fourth Force

Det eksistentielle-fæmenologiske og transpersonlig psykologi. Dukkede op i 60’erne ud af den humanistiske psykologi.

Assagioli, Bateson, Grof, Jung. Lilly, Tart. Habermas. Goleman. Kognitiv psykologi og neuro-science.

Trans betyder på latin noget i retning af hinsides, igennem, bag “personaen”, den sociale maske, personligheden. Igennem hele historien har mænd og kvinder haft oplevelser, som overbeviste dem om at der var mere end vores ordinære selv. Verdenslitteraturen svømmer over at beskrivelser af “mystiske erfaringer”, følelser af at være del af noget større.

Transpersonlig psykologi synes ikke drevet frem af en “religiøs tro” på et vi en skønne dag kan forklare disse ting med en ny fremtidig fysik, som ikke kendes i dag. Det ville være “tro” og ikke en videnskabelig tilgang. Transpersonlige oplevelser kan? ikke længere afvises med de psykoanalytiske forsvarsdynamikker. Altså orienteringen er “afmystifikation”. Transpersonlig psykologi omfatter studiet og anvendelsen af erfaringer som synes at bringe os over det ordinære, biologiske og materielle selv. Der er tale om en “ung” retning, som i begyndelsen trak meget på ældre spirituelle traditioner som stimulering.

Der er personlige psykologiske forvrængningsmekanismer (de klassiske forsvasmekenismer, personlig selvværd, behov for andres anerkendelse, som bearbejder vore observationer af bevidsthedsindhold, såvel som observationer af den ydre verden og andre mennesker.

Der er kulturspecifikke emotionelle og kognitive investeringer i vore forskellige trosretninger og grundsyn på verden, som ligeledes forvrænger/præger vore observationer.- udvidelser, dybder i oplevelsen af selvet og bevidstheden som får den ordinære bevidsthed til at virke som en snæver og begrænset deludtryk af et større selv. nye erfaringer, ny viden, som får den ordinære viden til at virke relativ i stedet for absolut. Selv korte transpersonlige oplevelser kan kraftfuldt transformere den resterende del af et menneskes liv. (jvf. nær-døds-oplevelser) for så vidt at man lærer at elske.

Livets mening er at lære at elske – har man ikke elsket er livet ikke meget værd! viden om at universet besidder en kreativ intelligens, er en levende organisme med bevidsthedsdimensioner som omfatter kærlighed og meningsfuldhed. På trods af hverdagens terror og kulturens ubehag på det ordinære niveau. Vi er (en del af) denne bevidsthed og intelligens – ikke et meningsløst vedhæng.

Bevidstheden transcenderer hjernen. Det er let at høre den scientistiske argumentation: sådanne erfaringer er ikke andet end psykopatologi, bevidstheden er et epifænomen til hjernens biologiske processer. Bevidstheden sidder indenfor kraniet, og har kun en begrænset sansemæssig kontakt til omverdenen. Bevidstheden dør når hjernen dør. Sådanne oplevelser er ikke andet end overtro og illusioner/hallucinationer – opium for svage sjæle som ikke kan klare hverdagens nødvendigheder.

Det gælder et studie af llusioner, parapsykologiske fænomener, Ufoer, telepati, ESP, psykokinese. Men disse fænomener er i dag testet med traditionel empirisk, datadreven forskning – men de passer bare ikke under den scientistiske konsensus. Den vestlige verden har tømt sig selv for menneskelige værdier: vi står i dag med en videnskab uden fornuft, filosofi uden visdom, psykologi uden sjæl, kunst uden ekstase, religion uden mystik, sex uden eros. Det er derfor indlysende at undersøgelse af filosofiske, religiøse, spirituelle værdisystemer trænger sig på i en tid med nyorientering på mange fronter.