The Meme-as-reengineering

2017 06 23 12.13.58

 

Tao Te Ching
– digital translation from english
Kapitel et
Tao (vejen, som man ankommer ad), der kan tales om, er ikke den konstante tao ‘
Navnet, der kan navngives, er ikke et konstant navn.
Det navnløse er himmelens og jordens oprindelse;
Den navngivne er mor til alle ti tusind ting.
Således udgør det konstante tomrum en mulighed for at observere den sande essens.
Den konstante væren gør det muligt for en at se de ydre manifestationer.
Disse  kommer parret fra samme oprindelse.
Men når essensen manifesteres som to,
Den har to navne.
Den samme oprindelse hedder “Det dybe Mysterie.”
Så dybtgående mysteriet som det kan være,
Det er porten til essensen af ​​alt liv.
Kapitel To
Så snart skønhed er kendt af verden som smuk, bliver det grimt.
Så snart dyd bliver kendt som noget godt, bliver det ondt.
Derfor bliver og ikke-bliver føde til hinanden.
Vanskeligt og nemt passer til hinanden.
Lang og kort som hinandens modsætninger.
Høj og lav hviler på hinanden.
Stemme og tone harmonerer hinanden
Før og efter følger hinanden som en sekvens.
Ved at realisere dette udfører helgen ubesværet ingenting og følger den naturlige vej uden at være personligt
begær og praktiserer den ordløse undervisning gennem sine handlinger.
Helgen inspirerer livets vitalitet uden at holde tilbage.
Han nærer alle væsener uden at ønske at tage nogen  i besiddelse af.
Han bruger al sin energi, men har ingen intention om at holde fast på fortjenesten.
Når succes opnås, søger han ingen anerkendelse.
Fordi han ikke gør krav på kreditten, skal han ikke miste den.
Kapitel tre
Ved ikke at adore den værdige, vil folk ikke komme i strid.
Ved kun at samle på få objekter, bliver folk ikke røvere.
Ved ikke at se lystens begær, vil ens hjerte ikke blive forvirret.
Det er derfor den vise  styrer ved at tømme sit sind, underbygge sin dyd, svække
ens verdslige ambition og styrke ens essens.
Han lader folket være uskyldigt for verdensverdige viden og lyst og holder de kloge
sig fra at blande sig  med deres taler.

Handler naturligt uden ønske, så vil alt bliver gennemført i sin naturlige orden

Kapitel fire
Tao (The Way) er infunderet i naturen og tages i brug uden at være opbrugt.
Det er så dybt og subtilt som en ufattelig afgrund, der er alle ti tusindtings oprindelse.
Det er komplet og perfekt som en helhed, der kan
Runde skarpe kanter;
Løse forvirring
Harmonisere med herlighed
Jeg ved ikke hvor det kommer fra.
Tao er så dybtgående og alligevel usynlig, det findes i overalt og hvor som helst.
Jeg ved ikke, hvis søn det er, det eksisterede før himmel og jord.
Kapitel fem
Naturen nærer alle ting med helhedens fulde dyd.
Det viser den største og perfekte venlighed ved at give livet til at lade alle ting vokse og udrette
dem med hastigheden af ​​høsten.
Derfor kan naturen ifølge oldtiden tilpasse sig uhensigtsmæssigt til at betragte alle væsener som en
Traditionel halmhund til ofre.
Og ligeledes med en helgen kan han virke uheldig at betragte folk som en traditionel halmhund til
ofre.
Rummet mellem himlen og jorden er som bælgen, det virker tomt, men det giver en forsyning
det svigter aldri
Jo mere det bevæger sig, desto mere frembringer det.
Mange ord fører til udmattelse.
Det er bedre at centrere sig på den sande essens indenfor.
Kapitel seks
Dalens ånd er udødelig.
Det hedder den mystiske natur.
Den mystiske naturs port betragtes som universets rod.
Det er evigt og kan ikke forbruges.
Kapitel 7
Himmelen er evig, og jorden er vedvarende.
Grunden til at de er evige er fordi de ikke eksisterer for sig selv.
Derfor er de lang levetid.
Selv om helgen sætter sig sidste, finder han sig selv i spidsen.
Selvom han ikke er selvstændig bekymret, finder han sig opnået.
Det er fordi han ikke er fokuseret på selvinteresser og dermed kan opfylde sin sande natur.
Kapitel otte
En person med stor dyd er som det strømende vand.
Vand gavner alle ti tusind ting og strider ikke med dem.
Det sætter sig på et sted, som ingen ønsker at være og dermed er tættest på Tao.
En dygtig person er som vand, der tilpasser sig det perfekte sted.
Hans sind er som det dybe vand, der er roligt og fredeligt.
Hans hjerte er venligt som vand, der gavner alle.
Hans ord er oprigtige som den konstante strøm af vand.
Hans styring er naturlig uden lyst, som er som blødheden i vand, der trænger igennem
hårde klipper.
Hans arbejde er af talent som den frie vandstrøm.
Hans bevægelser har ret timing som vand, der flyder glat.
En dygtig person tvinger aldrig sin vej og vil idermed kke gøre fejl.
Kapitel ni
De, der alt for stolthed rigdom er som det overfyldte vand, som skal forårsage skader. Det er
bedre at tilbageholde tidligt.
De, der ikke er tilfredse med berømmelse, er som polering af kanten af ​​en kniv.
Jo skarpere det bliver, desto lettere er det at bryde.
Rigdom og skatte er kun illusioner, som man ikke kan besidde.
De, der er arrogante af deres rigdom og berømmelse, skal invitere ødelæggelse over sig selv.
Naturen Tao lærer at trække sig tilbage efter succes og ikke holde fast på æren.
Kapitel Ti
Kan man forene kroppen og ånden som en og omfavne “Enheden” uden at afvige fra
den store Tao?
Kan man opnå harmoni med sådan mildhed ved at holde fast i den sande ånd inden for, som om
uskyld af et spædbarn?
Kan man befri sig fra verdensverdige viden og rense sin sind, så ingen fejl skal være
lavet?
Kan en hersker elske sit folk ved at styre med den naturlige vej uden personlig hensigt?
Kan den mystiske port til hele livets essens åbnes eller lukkes uden den mystiske dyd
natur?
Kan man få indsigt i naturen og blive en klog person uden at lave noget?
Den mystiske natur skaber og plejer alle ti tusind ting uden ønsket om at besidde dem.
Det udfører med alle anstrengelser uden at kræve kredit.
Det blomstrer alle væsener uden den hensigt at tage kontrol over.
Sådan er “Den mystiske Dyd”
Kapitel elleve
Tredive eger forenes omkring en knudeaksel for at lave et hjul.
Det er tilstedeværelsen af ​​det tomme rum, der giver funktionen af ​​et køretøj.
Ler støbt som et kar. Det er det tomme rum, der giver et fartøjs funktion.
Døre og vinduer er mejslet ud for at lave et værelse.
Det er de tomme rum i rummet, der gør det brugbart.
Derfor kan noget væsentligt være gavnligt.
Mens tomhedens tomhed er, hvad der kan udnyttes.
Kapitel Tolv
De fem farver kan blinde ens øjne.
De fem toner kan døve ens ører.
De fem smag kan sløve ens smagsløg.
Forfølgelsen af ​​fornøjelser kan forringe ens sind.
For mangeværdigenstande kan fordreje ens adfærd.
Derfor dyrker en helgen sig selv med dyder og forkæler sig ikke i sensorisk
fornøjelser.
Han afviser disse ydre fristelser og vælger denne sande natur.
Kapitel Tretten
Ære og skændsel kan overraske en person.
Den største nød ligger i ens fysiske krop.
Hvad gør det mænd af “Ære og skændsel kan overraske nogen?”
Ære er ringere, fordi den der vinder favoriet, er bange for at miste den.
Og den, der mister gaven, er bange for nød.
Dette er betydningen af ​​”Ære og skændsel kan overraske nogen.”
Hvad betyder det med “Den største nød ligger i ens krop?”
Vi er frygtede, fordi vi bekymrer os om vores fysiske selv.
Hvis ens krop ikke eksisterer, hvordan kan man have frygt?
Derfor kan den, som værdiger verden så meget som han værdsætter sig, overlades til
verdens dom.
Den, som elsker verden så meget som han elsker sig selv, kan overlades til vejledning af
verden.
Kapitel fjorten
Hvad der ikke kan ses, hedder det usynlige.
Hvad der ikke kan høres, hedder det uudholdelige.
Hvad der ikke kan røres, hedder det immaterielle.
Disse tre kan ikke undersøges og forstås.
Og dermed blandes sammen som en.
Denne “Enhed” er ikke meget lysere på himlen, da den ikke er meget lysere på jorden.
Det er ikke mere herlig i en helgen, da det ikke er mere svagere i en almindelig person.
Det er evigt og kan ikke navngives.
Det er det oprindelige tomrum for “non-being”.
Denne “Enhed” er Taoen, som er usynlig og formløs.
Det kan betragtes som vagt og immaterielt.
Når Oneness Tao kommer frem, kan dens forside ikke ses.
Når man forsøger at følge Det, kan man ikke se sin bageste.
Ved at overholde den oprindelige Tao kan man mestre tilstedeværelsen.
Den, der kender denne “Oprindelse”, skal kende undervisningen og princippet om den store tao.
Kapitel femten
De gamle Tao kultivatorer var subtile og mystiske.
De var af umådelig dybde.
Fordi de var for subtile til at være kendt, blev de modvilligt beskrevet som følger:
Forsigtig, som om at krydse en isete flod.
Tøvende, som om frygtelig for omgivelserne.
Ærlig, som en ærbar gæst.
Spredt, som vinteris begyndte at smelte om foråret.
Enkel og oprigtig, som en ægte jomfru.
Åbenhelt, som en tom dal.
Harmoniseret, ligesom det uklare vand.
Hvordan kan man omdanne det uklare vand til klarhed?
En person af Tao ville opretholde fred for at opnå renhed i sindet.
Og derfor skal de ikke blive forstyrret af de verdslige begær.
Efter at have opnået renhed i sindet, hvordan kan man lade det være evigt?
En person i Tao ville forene og harmonisere sig med alle væsener, som skal føre til evigheden.
De, der overholder denne Tao, vil ikke forkæle sig i ønsket om grådighed.
Det er på grund af denne ydmyghed, der gør det muligt for en at omfavne den oprindelige “Enhed”, den Store
Tao.
Kapitel seksten
Mennesket skal opnå det ultimative tomrum og bevare roen med oprigtighed for at observere
væksten og blomsten af ​​alle væsener.
Det er på denne måde, at man kan forstå naturens lov.
Alle ting og væsener vil efterhånden vende tilbage til den oprindelige kilde.
Dette kaldes “fred”.
“Fred” betyder at vende tilbage til sin oprindelige natur.
Denne oprindelige natur er den evige lov. At kende naturens lov er at blive oplyst.

Side 6
Den, der er uvidende om naturens lov, skal handle rodeløst og vil således invitere ulykke.
At kende den konstante naturlov er at være generøs.
At være generøs, den ene er upartisk.
At være upartisk, den ene er den suveræne.
Suveræn er selve naturen.
Naturen er Tao. Tao er evigt.
Når en fysisk krop dør væk, fortsætter Tao langsomt.
Kapitel sytten
I den tidlige gamle menneskehed har Tao eksisteret i sin sande natur.
Mænd besidder det uden at vide.
Den ene handler derefter med dyd og ære, som er ringere end Tao.
Jo mindre overlegen er at handle med frygt.
Og den mindst overlegne er at handle med skændsel.
Dette sker fordi man ikke har tilstrækkelig tro og dermed har ingen tillid.
Tao’s karakter udmærker sig ved ordløs undervisning med den naturlige handling uden dyd
handling.
Som sådan ville folk handle ubesværet og harmonisere med Nature Tao.
Kapitel atten
Når Great Tao falder, opstår dyd for menneskeheden og retfærdigheden.
Når viden og intelligens fremkommer, opstår der stor hykleri.
Når de seks forskellige familieforhold ikke er i harmoni, skal filial frækhed og medfølelse
opstå.
Når et land er i kaos, vises de loyale embedsmænd.
Kapitel nitten
Transcender helgens undervisning og skjule ens visdom til potentiel brug, skal gavne
folk hundrede gange.
Udvid godhed til dets ultimative og derefter polsk for at forfine ens retfærdighed skal hjælpe folket
eller genvinde filial frækhed og medfølelse.
Anvender en subtil sande natur med udsøgt og udvidet ens personlige fordel at dele
med andre, skal fjerne røvere og tyve.
Disse tre udsagn er tilsyneladende overfladiske og ikke tilstrækkelige til at udtrykke den naturlige “måde” af
den store Tao.
Det er derfor, hvad folk skal gøre:
Vende tilbage til deres oprindelige sande selv og omfavne den rene “enhed”.
Afstå selvværdighed og formindske verdslige ønsker.

Side 7
Kapitel 20
Oplysning af den absolutte Tao kan frigøre en person fra bekymringer og sorg.
Hvor meget er forskellen mellem et respektfuldt svar og et vredt svar?
Hvor stor er forskellen mellem godt og ondt?
Hvad folk naturligvis frygter, bør man også frygte.
Deres uendelige ønske kan resultere i uagtsomhed af livets sande natur.
Folk kan lide at forfølge efter spænding som om de stiger op på terrassen om foråret og
fejre en offer fest.
Men jeg er alene stille og rolig som et spædbarn, der er rent og uskyldigt.
Og jeg alene syntes at være tabt som en, der ikke har nogen steder at gå.
Alle mennesker har overskud, men jeg alene var simpel og slap ud som en fjols.
Folk syntes lyse og klare, mens jeg syntes kedelig.
Folk kan lide at tvivle, mens jeg alene er stille.
Jeg er rolig og fredelig som det grænseløse hav.
Jeg er åbenhjertet og fri som vinden blæser højt over himlen uden hindring.
Alle tænker på sig selv som dygtige og fremragende, mens jeg syntes uudviklet.
Jeg er den eneste, der adskiller sig fra andre, for jeg sætter stor pris på den store tao og glædelig handling
derfor.
Kapitel 21
En mand med stor dyd er den der følger Tao’s naturvej.
Denne Tao er vag og immateriel.
Men i det vage og tomrum er der billede, der er stof.
Inden for det dybe immaterielle er der essens;
Denne essens er ægte.
I den ligger den store tro.
Siden begyndelsen af ​​verden har Tao eksisteret.
Kun gennem det, at man kan forstå oprindelsen af ​​alle væsener.
Hvordan ved jeg, at dette er den sande essens?
Det er gennem denne naturlige måde.
Kapitel toogtyve
At give er at bevare hele.
At blive misjudged skal rettes.
At være hult skal fyldes.
At blive slået til for at blive fornyet.
At være i nød er at besidde.
At være rigeligt er at være forvirret.
Derfor omfavner helgen “Oneness” som en standard for verden.
Den vise er ikke skadet, derfor er han oplyst.
Den vise er ikke selvbevidst, derfor er han enestående.

Side 8
Den vise stryger sig ikke over sig selv, derfor skal han modtage æren.
Den kloge roser ikke sine egne gerninger, og kan derfor længe udholde.
Fordi den vise ikke er i konflikt med andre, og derfor kan verden ikke stride
imod ham.
Det er ikke sandt, som de gamle siger: “At give er at bevare hele?”
Således vil “Oneness” blive hædret for ham.
Kapitel treogtyve
Ord, der ikke kan høres om, er naturlige.
En gale kan ikke blæse hele morgenen.
En regnvejr kan ikke vare hele dagen.
Hvad forårsagede disse virkninger?
Himmel og jord.
Selv naturens handlinger varer ikke længe.
Hvor meget mere kan menneskets adfærd vare, når du er gravid fra den naturlige Tao?
Således er den der følger den store Tao,
Når Tao er til stede, vil han gavne verden med Tao.
Når Te er til stede, vil han gavne verden med Te.
Når Tao og Te er begge tabt, identificerer han sig selv med folket og fordeler dem med
oplysning af undervisning.
En der identificerer med Tao er glad for at være sammen med Tao.
En, der identificerer med Te, er glad for at være med Te.
En, der identificerer med tabet af Tao og Te, er glad for at være sammen med de tabte.
Hvis man ikke har nok tro på “Tao”, hvordan kan han hjælpe andre til at øve med tro?
Kapitel 24
Den der hæver sig selv på toppen kan ikke stå fast.
Den der går med skridt kan ikke rejse langt.
Den, der er selvsynt, må ikke oplyses.
Den der er fordømt, skal ikke anerkendes.
Den, der skryder om sig selv, modtager ikke kredit.
Den, der er arrogant, må ikke gøre forbedringer.
I lyset af Tao er folk, der er selvcentrerede, ligesom overskydende mad og overflødige handlinger i
hverdagen.
Alle ting afsky dem.
Derfor vil en person i Tao ikke lede sig på en sådan måde.
Kapitel Femogtyve
Noget er dannet i kaoset, som eksisterede før himmel og jord.
Det er stille og dybt.

Side 9
Det står alene og ændrer ikke.
Det drejer sig evigt uden udmattelse.
Det betragtes som mor for alle væsener.
Jeg kender ikke sit navn, undtagen at kalde det tao.
Når jeg tvinges til at give det et navn, ville jeg kalde det “den store.”
Den store er vidtrækkende.
Langtrækkende er uendelig.
Uendelig er at vende tilbage til den selvforsynende oprindelse.
Derfor er Tao stor, himlen er stor, jorden er stor, og det er sandt.
Der er fire storhed i universet, og sande-selv er en af ​​dem.
Man modeller Jordens Vej;
Jorden modellerer himlens vej
Himlen modellerer vejen for Tao;
Tao modeller naturens vej.
Kapitel seksogtyve
Den tunge er lysets fundament. Ro er mesteren af ​​agitation.
Derfor udfører helgen altid Taoens essens og går aldrig fra det.
Selv om han er omgivet af rigdom af rigdom, forbliver han for at leve en enkel og almindelig
liv.
Hvordan kan en hersker styre en nation uden hensynsløshed, hvis han hylder magt og lyst?
Den, der virker hensynsløst, mister taoens essens.
Den, der er ophidset af lyst og lyster, mister sin sande natur.
Kapitel syvogtreds
Gode ​​gerninger giver ingen tegn.
Gode ​​ord giver ingen fejl.
God ordning kræver ingen bevidste planer.
En god lås bruger ingen bolte, men den kan ikke åbnes.
En god knude bruger ikke et reb, men det kan ikke forenes.
Derfor er en helgen altid venlig ved at redde andre mennesker og afviser ingen.
Han er altid venlig ved at redde alle ting, og derfor bliver ingenting afvist.
Dette er den sande oplysning.
Således er en venlig person lærer til den uvenlige.
En uvenlig person er en lektion for den slags at lære.
Den der ikke værdsætter sin lærer og ikke kan lide den værdifulde lektion, selv om den er vidende
i virkeligheden stærkt forvirret.
Dette er den grundlæggende essens.
Kapitel 28

Side 10
At kende det stærke maskulinprincip, alligevel overholde det blide kvindelige princip er som at være
dal af verden hvor alle floder vil strømme ind.
Dette er ens al dyd, som vil fusionere ind i den subtile Tao.
At være en dal i verden og ikke afvige fra den sande natur, kan engang vende tilbage til originalen
renhed som et spædbarn.
Når man kender den hvide, der er pragt, holder den stadig på den sorte, ydmyge og ringe.
Han kan være en standard for verden.
At være en standard i verden og ikke afvige fra sand natur, er en i stand til at vende tilbage til tomrummet
af Tao.
At vide, hvad der er ære, men alligevel overholde de uærlige, er som en dal i verden, som er
beskedne og ydmyge.
At være verdens dal gør det muligt for den sande dyd at være fuldstændig og tilstrækkelig.
Og dermed kan vende tilbage til enkelhed.
Når enkelhedens karakter manifesteres, resulterer det i forskellige fartøjer.
Og ved at anvende den rene enkelhed kan en helgen mestre alle ting.
Derfor er den store tao en samlet enhed, som ikke kan adskilles fra hinanden.
Kapitel 21
Den, der ønsker at tage kontrol over verden og handle på det,
Jeg kan se, at han ikke vil lykkes.
For verden er et guddommeligt skib,
Det kan ikke håndteres som et ønske.
Den der handler på det fejler.
Den der holder fast i det taber.
Derfor bevæger nogle ting fremad, mens nogle følger efter.
Nogle forsøger at varme med udåndet luft, mens nogle forsøger at blæse det koldt.
Nogle er stærke, mens nogle er svage.
Nogle opnås med succes, mens nogle afvises og mislykkes.
Således undgår helgen alle yderpunkter, ekstravagance og stolthed.
Kapitel tredive
En, som hjælper linjalen med Tao-princippet,
Vil ikke bruge våbenstyrken til at erobre verden.
For sådanne anliggender vil det medføre årsag og virkning.
Hvor armene rører ved jorden, bliver det til et øde af torner og brambles.
Efter en krig er kæmpet, er dårlige år helt sikkert at følge.
Derfor vil den, der følger den sande natur, forstå princippet om årsag og virkning og
må ikke stole på kraftens styrke.
Ved at kende effekten, vil man således ikke prale.
Ved at kende effekten, vil man således ikke prale.
Ved at kende effekten bliver man således ikke arrogant.

Side 11
Ved at kende effekten, selvom man ikke har noget valg, er man stadig i overensstemmelse med princippet om årsag
og effekt og løser ikke i kraft.
Når tingene når deres prime, begynder de at alder og falde.
Dette er livet, der er aftagende og skal ikke nå den ultimative essens.
Kapitel trediveog
Krigs våben er katastrofeinstrumenter.
De afvises af alle væsener.
Således vil en person i Tao ikke dvæle over dem.
Ifølge den gamle brug af Ying og Yang,
En dygtig mand værdsætter den venstre, som er repræsenteret af Yang.
Og en krigsmand værdsætter den ret, som Ying repræsenterer.
Våben er ondskabsinstrumenter og er ikke værdsat af en dygtig mand.
De bruges kun som sidste udvej for at opnå fersken, når alt andet er mislykket.
Hvis deres brug er nødvendig, er det bedst at ansætte med ro og ro.
Selv om det betyder sejr, er det ikke noget behageligt.
De, der glæder sig over sejren, nyder at dræbe.
Den, der glæder sig over at dræbe, vil ikke blive favoriseret af folket og skal ikke bringe harmoni til
verden.
Det er den gamle skikke til fordel for lykkelige begivenheder til venstre som repræsenteret af yang.
I triste tilfælde er det begunstiget til højre som repræsenteret af Ying.
Når denne rite anvendes i hæren,
Løjtnantens general tager plads til venstre,
Og øverstbefalingen tager plads til højre.
Dette indikerer, at krigen behandles som om det er en begravelsestjeneste;
For mange liv var blevet dræbt og skulle derfor sørge af sorg.
Derfor, selvom en sejr blev vundet,
Det behandles som begravelsesrit.
Kapitel tredive to
Den universelle Tao har intet navn.
Selvom det forekommer i det reneste og kan synes lille,
Det er ringere end ingenting.
Hvis kongerne og marquiserne kan overholde den store tao,
Alle væsener skal fungere som gæster og indsende dem.
Himmelen og jorden vil da være i harmoni og skal nedstille søde dug.
Folk vil ikke kræve kommandoer og ordrer,
Men kan behandle hinanden ligeligt med fred.
Når Tao manifesteres, blev navne givet med henblik på sondring.
Men man må vide, hvordan man opnår den oprindelige renhed for at undgå fare og katastrofe.
Tao eksisterer i universet som floder og vandløb, der fører til havet.

Side 12
Kapitel tredive tre
Den der kender andre mennesker er klog.
Den der kender sig selv, er oplyst.
At overvinde andre er stærke.
At overvinde sig selv er magtens vilje.
Den, der er tilfreds, er rig.
Den, der er fast besluttet, har viljestyrken.
De, der omslutter deres sande natur, skal længe leve.
Den, der er oplyst med den oprindelige natur,
Selvom dør fysisk, er evigt forenet med den evige Tao.
Kapitel trediveog
Den store Tao er nogensinde til stede.
Det kan tilpasse sig til alt.
Alle ting lever af det, og det nægter dem ikke.
Når dets arbejde er gennemført, gør det ikke krav på besiddelse.
Det giver stor kærlighed til at pleje alle ting og alle liv, men dominerer ikke.
Tao’s sande tomrum har ingen ønsker og kan virke lille.
Alligevel overdrager alle deres liv til It og det virker ikke som deres herre.
Dette kan anerkendes som “den store.”
Fordi en helgen ikke begrænser sig til storheden,
Derfor er hans storhed opnået.
Kapitel Trettifem
Den, som omfavner den store tao, skal være verdens vejledning.
Ved at følge ham vil verden ikke blive skadet og vil blive gengivet med fred og harmoni.
Pleasures og delikatesse kan kun tiltrække forbipasserende ved at forblive midlertidigt.
Undervisningen i Tao er almindelig uden ekstraordinære fremtoninger.
Det kan ikke ses,
Det kan ikke høres,
Det kan ikke være udtømt eller udtømt.
Kapitel tredive og seks
Det ønske skal skjule sandt selv,
Sandt selv vil manifestere sig endnu mere.
Hvis lysten skal svække sande selv,
Sandt selv vil styrke sig endnu mere.
Hvis lysten skal forlade det sande selv,

Side 13
Sandt selv vil trives endnu mere.
Hvis ønske skal fratage sande selv,
Sandt selv vil give endnu mere.
Dette er kendt som den oplyste natur, der er subtil men dyb.
Gentleness overvinder styrke, og den modige overvinder den stærke.
Ligesom fisk lever i dybt vand og kan ikke overleve efter at være taget ud af dybet.
Og de magtfulde våben i et land skulle ikke blive vist,
Ligesom den sande natur kan ikke afsløres for at blive set.
Kapitel trediveog
Den evige Tao virker efter den naturlige måde.
Derfor er der intet, som det ikke vil opnå.
Hvis konger og adeliteter kan overholde deres sande natur og følge den store Tao,
Alle ting skal reformeres naturligt.
Hvis der i løbet af reformprocessen opstår ønsker.
Jeg skal overvinde med enkelheden af ​​den oprindelige natur.
Med den sande naturs enkelhed skal der ikke være noget ønske.
Uden lyst vil dets oprindelige natur være i fred.
Og verden vil naturligvis være i overensstemmelse med den rigtige vej.
Kapitel 31og
En mand med overlegen dyd er ikke bevidst om at være dygtig og er derfor virkelig dydig.
En mand med underordnet dyd udfører med henblik på dyd, derfor er han ikke dydig.
En mand med overlegen dyd handler uden handling og udfører med sin sande natur.
En mand med ringere dyd virker med forsætlig indsats.
En mand af overlegen venlighed handler om en naturlig handling.
En mand med overlegen retfærdighed virker med retfærdighed og følelser for andre.
En mand med overlegen etikette virker efter hans sande selv, derfor reagerer ingen på ham ved
flytter væk.
Der, når Tai går tabt, er der Te (dyd).
Når Te er tabt, er der menneskeheden.
Når menneskeheden går tabt, er der retfærdighed.
Når retfærdighed går tabt, er der etikette.
Etiquette bliver udbredt, når folk undlader at være oprigtige og ærlige.
Derfor begynder kaos.
En person med viden og selvudtalelse vil blive forhindret i Tao’s oplysning.
Således er dette begyndelsen på uvidenhed!
Derfor er en, der dyrker sig med Tao,
Omgiver den oprindelige natur og hengiver sig ikke i sensuel natur.
Han overholder den grundlæggende enhed og hylder ikke i sanselige fornøjelser.
Overlad således disse ønsker og overholde denne sande essens i Tao.

Side 14
Kapitel tredive ni
I begyndelsen var der dem, der opnåede Enheden;
Himmelen blev ved at opnå enheden klar;
Jorden blev ved at opnå enheden fredelig;
Ånd, ved at opnå enheden blev guddommelig;
Sand natur er som en tom dal, og ved at opnå enhed,
Det blev fuldt produktivt.
Alle ting blev ved at nå enheden ved at blive levende.
Kejsere og nobeliteter, ved at opnå Oneness kan bringe fred og velstand til verden.
Alt dette er resultatet af at opnå Oneness.
Himlen, uden klarhed ville knække.
Jorden, uden fred ville ryste.
Ånd, uden guddommelighed ville være magtesløs.
Sand natur, uden produktivitet ville resultere i udmattelse af livet.
Alle ting, uden livsagtighed ville gå tabt.
Kejserne, uden Enhed for at ophøje dem til Adel, ville snuble og falde.
Derfor er ære baseret på ydmyghed.
Den høje bygger sit fundament på den lave.
Derfor kalder kongerne og adelerne sig “ensomheden”, “den uværdige” og “den
virtueless.”
Er det ikke grunden til, at de baserer deres ære på ydmyghed?
Derfor betragter de højt hædrede sig ikke sig selv som adelsfolk og har ingen ønsker at være selv-
centreret til at tænke ædle af sig selv som et stykke jade eller at tænke lavt af andre som en klump af
sten.
Kapitel Fyrre
Når Tao er i aktion, kan den jordiske natur vendes om til den sande natur.
Gentleness er måden at anvende Tao på.
Alle ting i verden stammer fra manifestationen af ​​Tao,
Tao’s manifestation er form for at være,
Som stammer fra tomhedens tomhed, den store tao.
Kapitel Fyrretyve
Da en overlegen mand hørte om Tao,
Han dyrker sig flittigt.
Da en gennemsnitsmand hørte om Tao,
Han er tvivlsom, vag og ville give op halvvejs.
Da en underordnet mand hørte om Tao,
Han griner og tænker på det som tåbeligt.
Hvis Tao ikke bliver grin af,

Side 15
Det er ikke den store tao.
Således er der et traditionelt ordsprog om,
En, der er oplyst af Tao, kan virke tåbelig.
Den der fremmer i Tao kan synes at trække sig tilbage.
Great Tao er almindelig og enkel, som kan tilpasse sig alle omstændigheder, selv om det kan synes
ujævnt og groft.
En mand med overlegen dyd er som en tom, modtagelig dal.
En uskyldig mand kan synes at være skændt.
En mand med stor dyd ser ud til at være mangelfuld.
En mand, der praktiserer Tao og aktivt opnår store fordele, kan virke blid og mild.
En mand, der følger hans sande selv, kan synes at være foranderligt.
Generøsitet har ingen hårde engle.
Stor præstation er tidskrævende, og er langsom at afslutte.
Stor tone har ingen lyd.
Great Tao er formløs,
Det er usynligt og har intet navn.
Det gavner alle og opfylder alt.
Kapitel Toogfyrre
Tao føder en.
Man føder to.
To fødes til tre.
Tre føder alle ting og alle væsener.
Alle væsener bærer den negative fysiske form, som er repræsenteret af Ying, og omfavner
positiv sand natur, som er repræsenteret af Yang.
Med foreningen af ​​disse to ankommer de til en harmoni.
Mænd kan ikke lide at være “ensomheden”, “den uværdige” og “den virtuelhed”
Alligevel kalder herrer og adel dem selv disse navne.
Derfor er det godt, at ting bliver ydmyge og beskadiget ved at tjene.
Hvad de gamle havde lært, vil jeg også undervise som sådan:
En voldsmand, der er i disharmoni mellem Ying og Yang, der er den fysiske krop og
sandt selv, skal dø af en unaturlig død.
Dette er det væsentlige i min undervisning.
Kapitel Treogfyrre
Den blødeste af alle ting kan overvinde det sværeste af alle ting.
Uanset at være eller ikke-væsenet, skal de alle vende tilbage til det tomme tomrum for at udtrykke deres
mildhed.
Således har jeg lært fordelene ved naturlige handlinger uden personlige ønsker.
Meget få kan forstå værdien af ​​ordløs undervisning og behørig handling af naturlig vej.

Side 16
Kapitel Fireogfyrre
Berømmelse og liv, hvilken er intimitet?
Liv og rigdom, hvilken er vigtig?
At vinde en, men at miste den anden, hvilket er af skade?
Derfor, hvis ens ønsker er store, ville man resultere i udmattelse.
Overstock skal resultere i stort tab.
Den, der er tilfreds, vil ikke lide ondskab.
Den, som kender sin sande natur, vil ikke pådrage sig fare.
Det er på denne måde, at man lang tid kan udholde.
Kapitel Femogfyrre
Stor præstation ser ud til at være utilstrækkelig, men brugen er aldrig opbrugt.
Stor fylde ser ud til at være ugyldig, men dens brug er uendelig.
Stor ærlighed kan synes at være anklaget for at gøre forkert.
Stor beherskelse synes at være klodset.
Stor veltalenhed kan synes at være uartikuleret.
Bevægelse kan overvinde chill.
Tranquility kan overvinde varme.
Fred og ro er vejen til at lede verden.
Kapitel Fyrrefjerds
Når verden lever i overensstemmelse med Tao,
Fint vandreheste kan pensioneres ved at plove marken.
Når verden ikke lever i overensstemmelse med Tao,
Selv gravide hopper bruges som krigsheste,
Og blev tvunget til at opdrætte på slagmarken.
Den største forbrydelse er at have for meget lyst.
Den største katastrofe er ikke at finde tilfredshed.
Den største fejl er at ønske om endeløs besiddelse.
Derfor, når man er tilfreds med selvindhold,
Sandt tilfredshed kan så længe udholde.
Kapitel syvogtreds
Tao eksisterer i ens eget sande selv.
Det kan ikke findes uden for sin sande natur.
Derfor er der ingen grund til at forlade huset for at tage rejse for at kende verden.
Der er ingen grund til at se uden for vinduet for at se Tao-karakteren.
Den anden afviger fra Tao, jo mindre vil man kunne vide.
Derfor er en helgen klog til at vide uden at søge det.

Side 17
Han er klog til at forstå uden at se det.
Han er klog til at udføre ifølge den naturlige vej.
Kapitel Fireogfyrre
Ved at forfølge viden lærer man med intellekt og ønsker.
Derfor er en viden opsamlet dag efter dag.
Ved at forfølge Tao, er en oplyst med den sande natur og dermed mindsker daglig ens verdslige
ønsker og viden.
Den kontinuerlige udtømning af ens ønsker varer ved, indtil man handler derefter til den naturlige måde.
Ved at handle uden personlig hensigt gør det muligt at udføre alle ting.
Derfor, for at herske over verden,
Man skal handle naturligt uden personlige ønsker.
Hvis man forfølger med ekstrem indsats, skal man undlade at regere verden.
Kapitel Fyrre-ni
Den helgen har ingen fast sind,
Han betragter ønsket af de mennesker som sit eget ønske.
Han er venlig mod den slags, han er også god mod uvenlige.
Dette er den sande dyd af venlighed.
De saint trusts dem, der er troværdige.
Han stoler også dem, der ikke troværdig.
Dette er den sande kraft af tillid.
Den helgen opfører sig i verden ved at harmonisere med alle væsener til at være på én.
De verdslige mennesker derfor ser op til ham opmærksomt med deres øjne og ører.
Og helgen behandler folk som en kærlig mor, der elsker sine børn betingelsesløst.
kapitel Fifty
Mænd ind i denne verden med liv og forlade denne verden med døden.
De, der arbejder hårdt for at leve og lang levetid består af en tredjedel af befolkningen.
De, der er førende deres liv mod døden består af en anden en tredjedel.
De, der bor med overbærenhed i lidenskab og begær skal skade deres liv og invitere døden.
Dette består af den sidste tredjedel af befolkningen.
Hvorfor er det så?
Det er fordi mænd er over-bekymrede med livets glæder og dermed udmatte sig selv med
hårde arbejde med ønsker grådighed.
Den kloge én, der forstår at fodre livet med naturen Tao,
Da han rejser, vil ikke støde voldsomme dyr som vilde bøfler og tigre.
Når han er engageret i slagmarken, vil ikke blive skadet af våbnene.
Hornene af de vilde bøfler er magtesløse over for ham.
Kløerne af tigre er ubrugelige mod ham.

Side 18
Våbnene er af ingen nytte mod ham.
Hvorfor er det så?
Det er fordi de kloge man følger den store Tao og dyrker selv i overensstemmelse hermed.
Derfor vil en mand med Tao ikke skal fortabes.
Kapitel Enoghalvtreds
Tao føder alle ting.
Og Te (dyd) nærer dem.
Matter former dem.
Det naturlige miljø modnes dem.
Derfor er alle ting overholde Tao og ære Te.
Selvom Tao fortjener ærbødighed og Te fortjener ære,
De er ikke krævet ved dekret,
Men er et resultat af Nature Way.
Derfor Tao giver liv til alle væsener og Te beriger, vokser, fremmer, udvikler, modnes, understøtter,
og beskytter dem.
Tao føder liv og alligevel hævder ingen besiddelse.
Det giver støtte uden at holde fast i den fortjeneste.
Det modner dem, men ikke tage kontrol over.
Dette kaldes Mystic Te.
Kapitel Fifty-to
Begyndelsen af ​​universet er Tao,
Det er mor til alle.
Ved at kende moderen, vil vi vide hendes kreationer.
Ved at kende skabelsen af ​​alle liv, kan man derefter vende tilbage til oprindelsen og rette sig efter mor.
Det er på denne måde, at selvom kroppen dør, vil den åndelige natur ikke skal fortabes.
For at overholde Moder Tao er at holde vagt på ens sensorisk begær og lukke dørene til
fristelsen for at forhindre en fra at forfølge udad.
Således ved at gøre det hele ens liv kan blive bevaret fra udmattelse og smerter.
Men hvis tværtimod man hengiver sig i fornøjelsen af ​​lyst og åbner døren for
fristelsen til at forfølge udad,
Så ens sande natur vil gå tabt, og dermed er uden redning.
De, der er bevidste om essensen af ​​den oprindelige natur siges at blive oplyst.
De, der overholder den mildhed af Tao siges at være stærk.
De, der beskæftiger herlighed Tao,
Og var i stand til at vende tilbage til den sande natur, er sikret af nogen nød og siges at favne
Nature Tao.
Kapitel Fifty-tre

Side 19
Hvis jeg skulle have den meget lille indsigt,
Jeg ville leve i overensstemmelse med den Store Tao.
Min eneste frygt er, at gå på afveje fra Tao mens sprede det.
Stor Tao er glat og almindeligt, men folk foretrækker de lusket bypaths.
Derfor er regeringen ødelagt med luksus og pragt.
De mennesker var opbrugt med arbejdskraft og forlod hvilke områder den skal spildt og kornmagasiner udtømt.
Under en sådan praksis, ville embedsmændene bære fine klæder,
Carry skarpe sværd og forkæle sig selv i god mad og drikkevarer.
De tørster med grådighed at besidde stor rigdom.
Sådan siges at begå forbrydelsen for røveri og er bestemt ikke den vej af Tao.
Kapitel Fifty-fire
En, der dyrker sig selv med Tao,
Fast etablerer sit dyd.
Han holder fast trofast til den store Enhed,
Og er hædret i generationer nogensinde efter.
Dyrk sig med Enheden, Tao og dyd er ægte.
Dyrk en familie med Enheden, Tao og dyd er i overskud.
Dyrk en hel landsby med Enheden, Tao og dyd er varige.
Dyrk en hel nation med Enheden, Tao og dyd er frodig.
Dyrk hele verden med den Enhed, Tao og dyd er universel.
Derfor ved at dyrke sig selv, får dermed indsigt i ens sande dyd.
Ved at dyrke en familie, får dermed indsigt i en kærlig familie.
Ved at dyrke en landsby, får dermed indsigt i en harmonisk landsby.
Ved at dyrke en nation, får dermed indsigt i de omfattende fordele for mennesker.
Ved at dyrke hele verden, får dermed indsigt i den universelle fred, som omfavne alle
væsener.
Hvordan kan jeg vide, at verden er så?
Det er gennem denne vej.
Kapitel Fifty-fem
En, der bevarer Te (dyd) i fylde,
Er skal sammenlignes med en uskyldig spædbarn.
Derfor vil ingen giftige insekter stikke ham.
Ingen vilde Dyr vil angribe ham.
Ingen rovfugle vil kaste sig over ham.
Ved regulerer ens liv, lære af et spædbarn som sådan:
Dens knogler er bløde, dens sener er møre, men grebet er fast.
Ingen kende enhed af mandlige og kvindelige,
Alligevel barnets seksuelle organ er vakt.
Dette skyldes, at dens liv essens er ren og fuldstændig.
Crying hele dagen, men barnets stemme tænder ikke hæs.

Side 20
Sådan er den perfekte harmoni.
At vide harmoni kaldes ”Evig”.
At vide evig kaldes ”oplysningstiden.”
For at overbeskytte ens liv kaldes ”ulykkesfugl.”
At lade ens sind følge den følelsesmæssige impuls kaldes ”tvang.”
Når tingene nå deres prime de begynder at alder og tilbagegang.
Det er det liv, der er aftagende, hvilket må ikke nå det ultimative essens.
Kapitel Fifty-seks
Den kloge taler ikke.
Den, der taler, er ikke klogt.
Hold stille og lukke sin mund.
Hold vagt på ens sanseorganer.
Afrund ens kanter.
Afbinde sammenfiltrede.
Harmonerer med den herlighed.
Bland med ydmyghed.
Dette kaldes Mystic Unity.
Fordi de kloge er forenet med alle og har ingen forskel,
Således kan man ikke komme tæt på ham,
man kan heller ikke holde langt væk fra ham,
Man kan ikke gavne ham,
man kan heller ikke skade ham,
Man kan ikke ære ham,
man kan heller ikke vanære ham.
Derfor er han hædret af hele verden.
Kapitel Fifty-syv
Regere en nation med den rigtige princip,
Kæmpe en kamp med taktik overraskelse,
Regel over hele verden med fred og naturlig indsats.
Hvordan kan jeg vide, at det så?
Af følgende:
Jo flere forbud, der er pålagt mennesker,
Jo fattigere folk bliver.
De mere skarpe våben folk besidder,
Jo større er kaos i landet.
Jo mere klog og snu folk bliver,
De mere usædvanlige anliggender forekomme.
Jo flere love og regler, der findes,
Jo flere tyve og røvere vises.
Derfor er den helgen erklærer:

Side 21
Jeg handler ubesværet med Way of Tao,
Således mennesker forvandle sig naturligt.
Jeg elsker ro og fersken,
Således folk naturligvis følge den rette vej.
Jeg kan ikke udmatte folk med arbejdskraft,
Således folk naturligvis er velhavende.
Jeg har ingen personlige ønsker,
Således folk naturligvis er uskyldige og enkel.
Kapitel Fifty-otte
Når regeringen er kedeligt,
Folk er enkel og oprigtig.
Når regeringen er kompleks og stringent,
Folk er snu og skal skabe problemer.
Calamity er, hvad velsignelser afhænger.
I velsignelser der skjuler katastrofe.
Hvem ved den ultimative ende af den cyklus af ulykke og velsignelser?
Er der ingen sandt princip, der eksisterer?
Den normale kan vende tilbage og blive usædvanligt.
Den gode kan vende tilbage og blive til det onde.
Længe faktisk har mennesket været under sådan vildfarelse.
Derfor er helgen overholder fast princip, og ikke vige fra den.
Han er ærlig og ikke mener.
Han er oprejst og ikke rue.
Han er beæret og ikke fremtrædende.
Kapitel Fifty-ni
Ved regulerer ens liv og servering af arten,
Der er ikke noget bedre end at følge vejen af ​​enkelhed.
Enkelhed er at begrænse ens ønsker.
For at begrænse ens ønsker er at øve dyd Nature Way.
By practicing the virtue of Nature Way,
One is capable to accomplish anything.
With the ability to accomplish anything,
One can achieve the infinite realm.
By achieving the infinite realm,
One can then become a true leader of a nation.
To govern a nation with the Law of Nature is to be long enduring.
This is regarded as a profound and firm foundation of the everlasting Tao.

Side 22
Chapter Sixty
Ruling a great nation is like frying small fish.
When they are over stirred, they will break into pieces.
Guide the world with Tao,
Then the spiritual beings would lose their power.
It is in fact not that the spiritual beings had lost their power,
But that their spiritual power cannot harm people,
But that the true nature of the saint has harmonized with the spiritual power and hence will cause
no harm.
Since they both do not harm each other,
Therefore they will harmonize with the true virtue to embrace the Oneness, Tao.
Chapter Sixty-one
A great nation rules by placing itself in a lowly position like the rivers that flow into the low
regions of ocean.
Hence, people will naturally be faithful to their country.
Mother nature always stays calm and quiet to overcome the unrest.
It takes the lowly position to be in peace.
Thus, if a great nation can lower itself to deal with a smaller nation,
Then it shall win the heart of the people.
And the smaller nation will willingly merge with the great nation.
And if the smaller nation can lower itself to deal with the great nation,
Then it shall win the trust and be accommodated as a part of the great nation.
Therefore, be it to take a lowly position to win over or to take a lowly position to be
accommodated;
The great nation only wishes to unite and shelter all the people,
While the small nation only wishes to be a part of the nation to serve it.
Now that both are granted with what they wish for,
It is only natural for the “Great” to put itself in a lowly position.
Chapter Sixty-two
Tao is the wonder of all creations.
It is a treasure for those who are kind.
It can also protect those who are not kind.
Words of Tao can benefit all people.
Its action can guide people to follow the right Way.
Those who have gone astray, the all-forgiving Tao will not abandon them.
Therefore, it is better to embrace this precious Tao than to be crowned as kings or appointed as
ministers or to possess wealth and fine horses.
So why did the ancients value and honor this Tao?
It is because “Those who seek will attain, those who offended will be forgiven.”

Side 23
Det er således den største ære i verden.
Kapitel Sixty-tre
Lov uden personlige ønske.
Administrer uden forsætlig bekymring.
Smag uden ønske om smag.
Hold den samme respekt for stor eller lille, rigelige eller lidt og belønne uvenlig med venlighed.
Plan for den vanskelige mens det er nemt.
Handle ud fra de store fra starten af ​​minutter.
Alle vanskelige forhold skal tages hånd om, når de er nemme.
Alle store resultater skal udføres fra de små opgaver.
Derfor er en helgen ikke stræbe efter at gøre noget stort.
Og som et resultat, han er i stand til at udrette det store.
Den, der gør løfter nemt sjældent holder hans ord.
Den, der konstant angår tingene så let resulterer i vanskeligheder.
Derfor er helgen er klar over de kommende vanskeligheder og dermed er forsigtige i administrerende anliggender
mens de er karmen let og lille for at forhindre resulterer ind i problemer.
Kapitel Sixty-fire
Det er let at bevare, når tingene er stabile.
Det er nemt at planlægge, når tingene ikke endnu har fundet sted.
Hvis man venter, indtil sagen er begyndt,
Så er situationen som skør som is, der let revner, og er skrøbelig, der nemt knuser.
Tag handlinger før tingene ske.
Administrer før tingene kommer ud af drift.
En kæmpe træ vokser fra en lille spire;
En ni-etagers høje terrasse er bygget fra dynger af jord.
En rejse på tusind miles begynder fra det første skridt.
Den, der handler med ønske det, kan svigte.
Han som prøvede at besidde, skal miste.
Derfor helgen fungerer uden anstrengelse og så han ikke svigter.
Han er ikke ivrige efter at besidde og så han ikke mister.
De fleste mennesker mislykkes, når de er næsten afsluttet.
Hvis man kan være forsigtig fra start til slut, så vil han ikke svigte.
en helgen forfølger således hvad folk ikke forfølge.
Han har ikke værdsætter de svære at få objekter.
Han lærer, hvad folk ikke lærer og undgår de fejl for at genoprette sin sande natur.
Han følger forløbet af naturen til gavn for alle ting og tør ikke gå på afveje fra den rigtige måde,
Tao.
Kapitel Sixty-fem

Side 24
De gamle Tao kultivatorer,
Ikke få folk til at tilegne sig viden for at være en vanskelig opgave,
Men for at vejlede dem til at genoprette deres enkelhed og uskyld.
Grunden mennesker er svære at være underlagt, er fordi de er kloge og vittig.
Derfor er han som hersker en nation med taktik og kløgt skal gøre skade på landet.
Den, der ikke herske med sådan er nationens velsignelse.
At kende disse to principper er at kende reglen om naturen.
At kende reglen om naturen kaldes Mystic Te (Mystic Virtue).
Mystic Te er dyb og vidtrækkende.
It can guide all things to return to their original nature,
And thus great harmony can be achieved.
Chapter Sixty-six
The reason that river and ocean can be the Lords of all valley is because they are located in the
lowly position.
Therefore, the saint humbles himself to serve all people.
And he leads the people by putting himself last for the sake of the people’s welfare.
Thus, although he rules above the people,
The people do not feel him as a burden.
Although he leads in front of the people,
The people do not feel him as a threat.
Hence, the world supports him with no objection.
This is because he does not contend,
Therefore, he is above all competition.
Chapter Sixty-seven
The whole world says the Tao that I have attained is so great that It seems unreal.
Because It is indeed so great, thus It seemed unreal.
Hvis det var ægte, ville det have været ubetydelig lille.
Jeg har tre skatte, som jeg holder og vagt.
Den første er Venlighed.
Den anden er enkelhed.
Den tredje er Ydmyghed.
Med venlighed, kan man være modig.
Med enkelhed, kan man være generøse.
Med Ydmyghed, kan man være i spidsen for at give vejledning.
Nu, hvis man opgiver venlighed og alligevel forsøger at være modig,
Hvis man opgiver enkelhed og alligevel forsøger at være generøs.
Hvis man opgiver ydmyghed og alligevel forsøger at føre som vejledning,
Han er dømt til at gå til grunde.
En, der kæmper en kamp med godhed skal vinde.

Side 25
En, der holder vagt med godhed skal sikre.
Selv den store natur skal redde ham og beskytte ham med venlighed.
Kapitel Sixty-otte
En trofast Tao kultivator ikke bruge magt.
En god kriger ikke mister besindelsen.
En stor erobrer ikke udfordre andre.
En god leder er ydmyg.
Dette kaldes den kraft af fred med nogen strid.
Dette er også betragtes som kompetence til at gøre god brug af den indsats af mennesker.
Sådan anses for at opnå harmoni med naturen.
Sådan er den perfekte Enheden af ​​sande natur.
Kapitel Sixty-ni
I krig, er der et ordsprog af en sådan strategi:
Jeg vil hellere tage en defensiv position end at foretage en indledende offensiv træk.
Jeg vil hellere trække en fod end at marchere fremad en tomme.
Sådan kaldes at gå videre uden avancement;
For at besejre uden arm kraft;
At kæmpe som om der ikke var nogen fjende;
At bære våben, som om der ikke var nogen våben og dermed ikke behov for brug af våben.
Der er ingen større katastrofe end at undervurdere fjenden.
For at gøre dette kan koste en til at miste sit værdifulde liv.
Derfor, når to hære indgreb i en kamp,
Den part, der føler sorg af drab skal vinde.
kapitel Seventy
Mine ord af Tao er let at forstå og til at praktisere.
Dog kan verden hverken forstå eller praksis dem.
I mine ord Tao, der er den subtile sandhed.
I mine gerninger, der er vejen af ​​Tao.
Fordi folk ikke forstår disse,
de derfor ikke forstår mig.
De, der kender mig er få.
Derfor er essensen af ​​Tao synes at være mere ærefuld og kostbar.
Således kan en helgen klæde sig i almindelig grove tøj,
Alligevel har et hjerte af perle med den sande essens inden.
Kapitel Seventy-én

Side 26
En, der ved, hvad folk ikke ved,
Er en person af oplysning.
En, der foregiver at vide, hvad han er uvidende om, er skyld i ulykken.
Han, der er klar over, hvad han ikke ved, er ikke skyld i ulykken.
Derfor er en helgen er fejlfri for han er klar over, hvad han virkelig kender og hvad han ved ikke,
derfor han er fejlfri.
Kapitel Seventy-to
Når folk ikke respekterer den myndighed,
Der skal være stor ulykke.
Må ikke forstyrre folks levebrød.
Må ikke foragte deres levende.
Fordi der ikke er nogen afskyr mod folket,
Derfor folk ikke afskyr mod myndighed.
Den helgen realiserer sin sande natur og dermed
Skelner ikke sig selv.
Han har en følelse af selvrespekt og dermed ikke ophøje sig selv.
Derfor afviser han dem, der er selvstændige fremtrædende og selvstændige ophøjet.
Og overholder disse, der er selvbevidsthed og selvrespekt.
Kapitel Treoghalvfjerds
Den, der er modig i at være dristige, handler hensynsløst og aflives.
Den, der er modig, men fungerer forsigtigt og venligt skal leve.
Af disse to, den ene er en fordel, mens den anden er skadeligt.
Hvad naturen ønsker, som måske ved, hvad årsagerne er?
Således helgen er opmærksom på underfundighed og dybsindigheden af ​​naturens måde,
Så han tager stor forsigtighed i at øve det.
Tao Nature,
Ikke kæmpe, men alligevel let vinder.
Ikke tale, endnu altid reagerer.
Ikke tilkalde, men alle ting samles.
Ikke overveje som om på lethed,
Alligevel alle planer blev udtænkt perfekt.
Loven om Naturen er som en kæmpe web,
Selvom tyndt masket, kan intet slippe igennem.
Kapitel Seventy-four
Når folk ikke frygter døden,
Der er ingen brug forsøger at true dem med døden.

Side 27
Hvis folk værdsætter deres liv, og dem, der bryder loven blev henrettet,
Så hvem ville vove at begå kriminel handling?
Det liv og død alle væsener håndteres af bøddelen af ​​naturen.
De, der erstatte naturen bøddel til at dræbe,
Er ligesom udskiftning af tømrermester at hugge træet.
En, der erstatter den tømrermester at hugge træet,
Sjældent gør ikke ondt hans hænder.
Kapitel Halvfjerds-fem
Folk sultede fordi regenten beskattet for tungt.
Folk er vanskelige at udelukke,
Fordi linealen regulerer med personligt ønske og etablerer for mange love til at forvirre
mennesker.
Derfor folk er svære at udelukke.
Folk tager døden let,
Fordi linealen forfølger efter luksuriøst liv og udtømmer folket.
Derfor folk tager døden alvorligt.
En, der ikke værdsætter hans liv med selv-begær, virkelig hæger hans liv.
Kapitel syvtiseks
Når en mand er i live, han er blød og smidig.
Da han dør, kroppen bliver hård og stiv.
Når en plante er i live, det er blødt og fleksibelt.
Når det er død, bliver det tørt og skørt.
Derfor skal hård og stiv føre til døden.
Blød og blid skal føre til livet.
Således skal en stærk hær med stive kraft ikke vinde.
En tyk og store træ vil blive skåret ned til dens anvendelse.
Den store og stærke vil tage en ringere stilling.
Det bløde og blide vil tage overlegne position.
Kapitel Syvoghalvfjerds
Tao Naturen er ligesom at strække en bue.
Når strækningen er for høj, skal det trykkes ned.
Når strækningen er for lav, skal det højt hævet.
Overskuddet vil blive reduceret.
Den mangelfulde bliver genopfyldes.
Tao Natur er at reducere den overdrevne og at opfylde utilstrækkelig.
Tao mand, men er ellers.

Side 28
Det tager fra de trængende til at tjene dem, der allerede har et overskud.
Hvem kan undvære ens overskud til at tjene verden?
En person af Tao.
Således er en helgen handler uden at holde fast i præstationerne.
Han udretter men gør ikke krav om kredit.
Han har intet ønske om at adskille sig selv.
Kapitel Seventy-otte
Der er intet i denne verden, der er blødere og Meeker end vand.
Selv de, der kan erobre stærk og hård,
Er stadig ikke overlegen end vand.
Intet kan erstatte det.
Derfor, hvad er blødt kan overvinde den stærke.
Hvad er blid kan overvinde styrken.
Dette er kendt af verden.
Dog kan folk ikke omsætte det til praksis.
Derfor Helgeninden sagde som følger:
Den, der kan tage skændsel af en nation,
Siges at være føreren af ​​nationen.
Den, der kan bære den ulykke i en nation,
Siges at være verdens hersker.
Sandfærdige ord kan synes at være det modsatte af verdslige praksis.
Kapitel Seventy-ni
Når en stor vrede har resulteret,
Selv hvis man forsøger at forene og skabe fred,
Der er bundet til at forlade nogle resterende vrede.
Således hvordan kan det betragtes som en god løsning?
Derfor er en helgen dyrker sig selv med introspektion og selvdisciplin uden at bebrejde andre
for fejl.
Det er ligesom den gamle skik, som virker ved at holde på den venstre del af tally som en skyldner
der kræver noget fra andre.
Derfor en person af dyd fungerer som om han var debitor.
Og en person uden dyd optræder, som om han var kreditor, der kræver kun fra andre.
Tao Naturen er upersonlig, hvilket gør ingen undtagelse til nogen.
Det altid hjælper dem, der er venlige og dydige.
kapitel Firs
En ideel nation er lille og med få mennesker.
Selv om der er rigelige våben, er der ikke behov for brug.

Side 29
Lad folk værdsætte deres liv og ikke forfølge efter berømmelse og rigdom,
Så at de ikke har til hensigt at flytte til fjerne steder.
Selv om der er både og vogne, ingen vil ride dem.
Selv om der er våben og rustninger, er der ingen anledning til at vise dem.
Lad folk vende tilbage til den gamle simple liv, hvor knuder reb blev brugt til at registrere alle
begivenhed.
Folk ville derefter nyde den enkle mad, enkel tøj, og være tilfreds med et simpelt liv.
Og de skal leve lykkeligt med de traditionelle skikke.
Naboer nationernes overse hinanden i nær afstand.
De bark af hunde og galer af haner kan høres.
Men folk er så tilfredse, at de nyder deres liv uden nogensinde besøger hinanden.
Kapitel Firs-én
Sandhedens ord er ikke tiltalende.
Glædeligt ord er ikke sandfærdig.
Den kloge man ikke argumentere.
Den, der argumenterer er ikke klogt.
En klog mand Tao kender subtile sandhed,
Og kan ikke læres.
En lærd person er vidende, men kan ikke vide det subtile sandhed Tao.
En helgen er ikke i besiddelse og ophobes overskud for personlige ønske.
Jo mere han hjælper andre, rigere hans liv bliver.
Jo mere han giver til andre, jo mere han får til gengæld.
Tao Natur fordele og ikke skader.
Vejen af ​​en helgen er at fungere naturligt uden påstand.
原文經典 Melayu
一貫 道 師尊 慈 語 各 組 線 介紹 一貫 網際 所在地 動態 報導 經典 研究
一貫 道 簡介
莊 子 道 德 經 六祖壇經 論 語
孟 子 三 字 經 道 之 宗旨 禮 運 大同 篇
金 剛 經 心 經 彌勒 救苦 真經 朱子 治家格言
弟 子 規 大 學 中 庸 皇 母 訓 子 十誡
太 上 清靜 經

Original text

So that they have no intention to move to faraway places.