Enacted Cognition Theory – Social Norms

versace eyewear fall winter 2017

HELE ELEVEN MED I UDDANNELSEN

Tale-handlinger og kropssprog er en vigtig del af vores kommunikation og forskning viser, at mennesker lærer bedre gennem bevægelse. Ikke kun hjernen, men når hele kroppen er involveret i læringsprocessen. Men menneskers evner og måder at lære på, varierer meget.

Læringsmiljøer skal derfor være lydhør og fleksible.

BÆREDYGTIGE LÆRINGSESMILJØER

Bæredygtighed betyder, at alle aktører har et langsigtet perspektiv for fremtiden. Fra økonomi og økologi, og helt ned til det individuelle plan. En trænet og uddannet krop, der giver psyken optimale betingelser, bidrager til en bæredygtig læring for fremtiden.

MEMETICS – DIGILEARN. DIGITALISERET LÆRING

Med digitaliseringen er interaktivitet mellem afsender og modtager, lærer og elev blevet mulig. Der er kommet nye optimerede søge-værktøjer, der kan individualisere læring og det er hvor som helst – uanset afstand. Curriculum vokser exponentielt. Læringsmiljøet skal kunne rumme den quantum digitale kraft, men også forhindre distraktion. Refused classification.

DIGITEACH. DIGITALALDERENS UNDERVISNING

Nu har teknologien har allerede lærerens rolle i en stadig mere digitaliseret fremtid. Undervisningsrobotter, kunstig intelligens og digital forflytning af lærere på tværs af geografiske grænser, er ikke længere science fiction. Digital classroom.

Flere og flere kræver en personligt tilpasset uddannelse og samtidig  stræber lærere efter at drive deres undervisninger økonomisk rationelt. Svaret: masseindividualisering. En masseproduktion af digitale programmer, der er fleksible overfor den studerendes ønskemål

https://www.youtube.com/watch?v=CYqO4dbchXg

SELVREALISERING GENNEM BARNET

I vores moderne velfærdssamfund realiserer forældre sig selv gennem børnene – og ønsker at beskytte dem mod alt ondt. Det gælder også kravene til uddannelsessystemet. “Kunden/eleven/forældrene har altid ret” indstillingen har spredt sig til skolerne og sætter uddannelses-
institutionerne under ekstra hårdt pres.

GLOBAL LEARNING NETWORK. NYE MÅDER AT SAMARBEJDE OG LÆRE

Når globaliseringen yderligere tiltager, kan undervisning, lærere og elever kommer fra alle dele af verden og danne nye pædagogiske netværk, hvor der rykkes ved de gamle hierarkier: Unge underviser den gamle såvel som omvendt. Vi mødes på tværs af grænserne.

NYE VIRKELIGHEDER. MULTISENSORISK LÆRING GENNEM VIRTUELLA EROBRINGER

Hvad er algoritmer?

Stadig mere kraftfulde computere vil hjælpe os med at konstruere alternative og til med “forbedret” virkeligheder, der bliver nye stærke værktøjer i klasseværelset. Vi kan også indsamle enorme mængder af data om begivenheder omkring os –  information som kan styrke og styre vores hjælpemiddelsadfærd.

NYT ØKOSYSTEM FOR LÆRING

Studerende er ikke altid længere tilfredse med blot at gå på den nærmeste skole. I stedet ønsker de at blive forbundet med en bestemt gruppe eller uddannelsesprofil. Desuden træder virksomheder ind og knytter kontakt med skoler og elever og skaber derved et økosystem for læring.

FRA IQ TIL SQ. VIGTIGHEDEN AF SOCIALE FÆRDIGHEDER

En høj IQ har længe været en stor succesfaktor for den enkelte. Nu er “social intelligens” mindst lige så vigtig for dem der ønsker at få succes. Samtidig kræves der kreativitet og innovationsevne fra både skole og samfund.