Eftermanden

»Det er for Eftermandens Skyld.« Maaskee gjør jeg dog Præsterne Uret. Sandt nok, naar man seer, hvor bestemt de...