Demo Top Bar Text

Viewports

Memes structured according to functionality associated with use

Memes-as-Viewports - Educational Hot Spots

memetics

The study of memes and their social effects.

What is a memeticist?

1) One who study memes

2) A memetic engineer

Required reading >> memetic lexicon

imitation, internet, memes, memetic videos, participatory culture, remix, user- generated content

Memetics - Quantum Theory

Memet-as-field

Analog signals are changed into a pulse code consisting of digital signals

Analog logic is changed into digital logic

Analog memes are changed into digital memes

%

!
&

ELVIS JUST LEFT THE BUILDING

(

"
'

Højre

Viewports

by | May 23, 2017 |

Hovedstrømninger i Metapsykologien 1900 - 2000

Memet-som-bølge

Vi kommer i det følgende rundt omkring og får snuset lidt til de fire store psykologiske retninger og hovedstrømme:

  • den kogntive-behavioristiske eller adfærdspsykologien
  • psykoanalysen
  • humanistisk psykologi og
  • transpersonlig psykologi og eksistenstielle-fæmenologiske
Læs mere her

Dynamisk typologisering

Memet-som-individ

Et centralt element i modellens model er tesen om, at den enkeltes hovedbeskæftigelse,altså det der først og fremmest optager den enkelte i dennes faglige “objektsøgning”, betragtes som et tabt eller beskadiget aspekt af ens “essens”. Modellens typologiseringspunkter repræsenterer aspekter af “memet-som-individ”,som er beskadiget, men som kan kontaktes på forskellig vis. Søgningenefter et bestemt aspekt motiveres af det indlysende faktum, at man lider savn under aspektets fravær. For at udfylde følelse af ubehag og tomhed, søger den enkelte i overensstemmelse med sin fiksering ubevidst efter noget, der kan erstatte ubehaget og tomheden. Det er derfor muligt at benævne de kvalitative aspekter af mental eller følelsesmæssig karakter, som de enkelte personlighedstyper ubevidst bevæger sig fremimod. Disse kvaliteter er ganske enkelt det modsatte af det mest beskadigede aspekt af essensen af "memet-som-individ".

The meme-as-event

- do a talk on the mathematics of clickbait?

THE MEME-AS-CLICKBAITS

The future was yesterday

Memes structured according to functionality associated with use

Meme-as-probability