Terms of Use

CONSUMER PROTECTION UPDATE This website is not intended to provide memetic advice or to take the place of memetic advice and treatment from your personal

Problemkreds 2002

Det er blevet et problem. Samfundets logik sættes lig organisationers indre logik: jagten på profit og de konkurrencemæssige fordele. Samfundets logik og fællesskab er ophævet,