Eftermanden

»Det er for Eftermandens Skyld.« Maaskee gjør jeg dog Præsterne Uret. Sandt nok, naar man seer, hvor bestemt de...

Freud

Freud og psykoanalysen Freuds psykoanalyse som eksempel på navigationskort over ukendte lokaliteter, bevidsthed...

Global brain

In the poem, the birds of the world gather to decide who is to be their sovereign, as they have none. The hoopoe, the...

Terms of Use

CONSUMER PROTECTION UPDATE This website is not intended to provide memetic advice or to take the place of memetic...
Page 1 of 2