Eftermanden

»Det er for Eftermandens Skyld.« Maaskee gjør jeg dog Præsterne Uret. Sandt nok, naar man seer, hvor bestemt de staae paa deres Ret, fordre hver

Destructive memes

Constructive and destructive memes Jeff Giesea in his article for Defense Strategic Communications journal, says that memetic warfare can be offensive, defensive, or predictive. It can be
1 2 3 5