Accent-free-English

This online UX-Detective Language training for Chinese, Germans and Danes allows you to: * Communicate in English using only 888 key expresions, words and phrases.

Betydningsdannelse

Betydningsdannelse og læring ses i denne sammenhæng som en situeret aktivitet, hvor nye (slægt) deltagere erhverver sig viden og evner til senere at deltage fuldt